Detská univerzita Komenského 2015

Hoc je leto ešte ďaleko, už teraz treba pomaly rozmýšľať nad tým, čo s vašimi deťmi cez letné prázdniny. Na niektoré letné aktivity sa treba hlásiť už teraz.

Jednou z nich je aj Detská univerzita Komenského. Tento rok bude oslavovať už 13. ročník a z roka na rok je o ňu čoraz väčší záujem. Ak máte doma syna, či dcéru, ktorí sa stále zaujímajú o nové a nové poznatky, prihláste ich práve na detskú univerzitu.

Detská Univerzita Komenského sa koná v mesiacoch júl a august a jej hlavný program tvoria prednášky vysokoškolských pedagógov (profesorov a docentov) v týždennom intervale. Spolu počas Detskej Univerzity odznie 9 prednášok. Študenti zároveň dostanú tričko a šiltovku, ktoré nosia počas celého trvania podujatia.

Cyklus prednášok otvára rektor UK a riaditeľ Divadla Aréna na slávnostnej imatrikulácii v Aule UK v Bratislave, na ktorej študenti dostanú vlastný index a pri hymne detskej univerzity zložia svoj študentský sľub. Záverečná prednáška spojená so slávnostnou promóciou sa koná za prítomnosti rodičov, hostí a médií.

V každom ročníku sa koná minimálne jedna prednáška od renomovaného zahraničného akademika. Počas existencie projektu v Bratislave prednášali pedagógovia z Vancouveru, Oxfordu, Zürichu, Berkeley, Viedne, Basileja a Prahy.

Počas projektu majú študenti možnosť vybrať si z množstva ďalších sprievodných aktivít, ktorých je spolu vyše 40. Pravidelne to bývajú týždňové tvorivé dielne a workshopy pod vedením odborníkov a partnerských inštitúcií (napríklad architektonický workshop, hip-hopový workshop, kariérny workshop, šachový workshop, army workshop, IT workshop, komunikačno-debatný workshop, workshop spoznávania kultúr a národov, tvorivé dielne v Slovenskej národnej galérii a Slovenskom národnom múzeu). Výnimočným podujatím organizovaným v rámci Detskej Univerzity Komenského je návšteva Národnej rady Slovenskej republiky spojená s parlamentnou Hodinou otázok, počas ktorej študenti spovedajú ministrov.

Pre účastníkov sú každoročne pripravované aj rôzne exkluzívne podujatia. V uplynulých ročníkoch to bol napríklad výlet do ZOO v Bojniciach, výlet na Pražský hrad, Detská muzikálová dielňa, návšteva Atómovej elektrárne Mochovce, návšteva 5D kina vo Viedni, výlet loďou po Dunaji a návšteva výstavy v Danubiana Meulensteen Art Museum, poznávací pobyt na Planinke, oboznámenie sa s výrobnou časťou závodu Volkswagen Slovakia, exkurzia sklární v Nemšovej a Lednických Rovniach, hudobné a tanečné predstavenia, a iné.

Zopár praktických informácií

Potrebný je vek od 9 do 14 rokov (platí, že v deň zápisu musí mať študent dovŕšený vek 9 rokov a zároveň ešte nesmie mať 15 rokov).

Študenti ktorí sa nemôžu prihlásiť na denné štúdium DUK môžu študovať online. Detskú univerzitu Komenského môžu absolvovať všetky deti z celého Slovenska, ktoré majú prístup k internetu.

Prihlášku na denné štúdium je potrebné vyplniť podľa pokynov, ktoré nájdete na http://www.duk.sk/prihlaska/denne. Podaním prihlášky absolvujete registráciu. Následne je potrebné ešte absolvovať samotný zápis. Ten bude prebiehať v Divadle Aréna v dňoch 26.6.2015 od 10.00 – 16.00 hod a 27.6.2015 od 10.00 – 14.00 hod.

Cena za denné štúdium (program na 2 mesiace) je 15 Eur (s tým, že tento poplatok nemusí zahŕňať niektoré vstupy na konkrétne aktivity).

Viac informácií sa dozviete priamo na stránke www.duk.sk.

Vedeli si, že…?

…existuje aj Prešovská detská univerzita? Ak to nemáte zrovna najbližšie do Bratislavy, ale ste práve z východu, skúste svoje dieťa prihlásiť práve na Prešovskú detskú univerzitu. Tá v tomto roku bude organizovať už 8. ročník.

Tá bude prebiehať v dňoch 6. – 10. 7. 2015 a hlavná téma prednášok bude „V zdravom tele zdravý dobrod(r)uh“.

Viac informácií o tejto univerzite sa dozviete na http://pdu.pf.unipo.sk.

Zdroj: www.duk.sk, http://pdu.pf.unipo.sk