Lenivý rodič o knihách

Lenivý rodič podporuje u svojich detí tvorivosť a zvedavosť, samozrejme, v rámci svojich lenivých možností, to znamená bez zbytočného zasahovania a organizovania. Lenivý rodič „číta svojim deťom poéziu a fantazijné príbehy bez morálneho ponaučenia“, ako sa píše v manifeste Toma Hodgkinsa. A odmieta konzumný spôsob života, ktorý sa na deti hrnie už od narodenia.

Aj preto sa tento lenivý rodič, ktorý je aj zanietený knihomoľ, rozhodol pomôcť rozvíjať detskú fantáziu bez zbytočných drahých rekvizít – čítaním.

Na základnej škole Mojmírova v Piešťanoch pred časom otvorili školskú knižnicu, v ktorej si nájdu niečo zaujímavé všetky vekové kategórie detí. Stačí prísť, popozerať si vyložené knižky, vybrať si, čo koho zaujíma, zapísať a zobrať domov. Bez zbytočných papierovačiek a dlhej cesty do mestskej knižnice za účasti rodiča. A tak to má lenivý rodič predsa rád.

U nás v redakcii sme si povedali, že tento parádny projekt podporíme a rozšírime ponuku titulov. Hor sa do kníhkupectva, lebo nakupovanie kníh je číra radosť a dobrodružstvo. Za výber zodpovedali naši redakční školáci vo veku 6 a 10 rokov, tak dúfame, že k plnej spokojnosti spolužiakov.

Väčšinu nášho knižného daru škole sme však aj my dostali darom a to od vydavateľstiev PremediaTatran. Obe vydavateľstvá nás prekvapili svojou štedrosťou, za čo im patrí naša veľká vďaka. Venovali tituly pre školákov aj pre učiteľov, ktorí tiež využívajú ponuku školskej knižnice. A akoby to nestačilo, svojimi knihami nezištne prispeli aj viaceré mladé prekladateľky, ktoré sa venujú prekladaniu titulov pre deti a mládež.

Takže školská knižnica má rozšírenú ponuku, deti môžu čítať s morálnym ponaučením či bez neho, a aj knihy, ktoré by možno inak zapadali niekde v sklade prachom, dostali novú šancu.