Tvorba kreatívnych hier pre deti

Dieťaťu netreba len čítať a vysvetľovať veci, ale od určitého veku treba podporovať aj jeho nápady, poprípade byť ich súčasťou. Nezáleží na tom, či je dieťa nadané skôr na matematiku, umenie podporuje jeho citlivé vnímanie, ktoré sa dá neskôr využiť vo všetkom.

Kreatívne písanie

Sadnite si s dieťaťom za stôl, pripravte čisté papiere a perá a začnite vymýšľať. Vyberte si žáner, ktorý by ste chceli skúsiť napísať. Napríklad detektívku. Takýmto spôsobom sa vaše dieťa naučí rozoznávať žánre. Stanovte si kľúčové slová, ktoré tam nesmú chýbať alebo typy postáv a potom tomu už nechajte voľnú uzdu. Tak sa aj vy nachvíľu stratíte vo vašej fantázii. Keď budete hotoví, prečítajte si svoje diela nahlas a nezabudnite vaše diela odložiť, aby ste sa mali na čom smiať, keď dieťa vyrastie…

Hra na kreslenie

Takúto istú hru môžete aplikovať aj pri kreslení a maľovaní. Nachystajte si všetky možné pomôcky, ako vodové a temperové farby, štetce… Ako pri písaní, aj tu si môžete stanoviť tému, na ktorú sa budete snažiť nakresliť obraz. A ten môže byť len a len podľa vašich predstáv. Nikdy neviete, možno sa stanete zakladateľom nového štýlu maľovania.

Hra na hudobný nástroj

Ak náhodou hráte alebo ste hrali na nejaký hudobný nástroj, oprášte svoje znalosti a posuňte ich ďalej svojej ratolesti. Tá získa nenahraditeľné hobby a toto umenie si vždy bude nosiť v sebe a o to bude vzácnejšie, ak vždy bude vedieť, že práve vy ste boli tými, ktorí ich tomu priučili. Raz, keď už budete vedieť, ako tak hrať, môžete sa vrhnúť na skladanie piesní s použitím aj iných nástrojov, ako triangla, paličiek či bonga. Poprípade treba zapojiť aj iných členov rodiny. Vôbec nezáleží na tom, či z toho vznikne niečo počúvateľné, dôležitý je spoločne prežitý čas a zábava, ktorá vás určite neminie.