Robert Brun

Robert Brun (1948) patrí medzi popredných slovenských výtvarníkov. VŠVU absolvoval v ateliéri Vincenta Hložníka na oddelení knižnej grafiky a ilustrácie (1966 – 1972) a do r. 1995 ilustroval viac než 60 kníh. Mnohé z jeho knižných ilustrácií získali ocenenia, najmä v 70. a 80. rokoch, aj na medzinárodných súťažiach: BIB v Bratislave (Zlaté jablko 1987), IBA v Lipsku. Patrí mu množstvo uznaní v súťaži Najkrajšia kniha roka. Najvyššie domáce ocenenie za ilustrácie pre deti, Cenu Ľudovíta Fullu, získal v roku 1989. Žije a tvorí v Žiline.

Aký bol Váš prvý kontakt s ilustráciou? Ktorá kniha s ilustráciami vo Vás zanechala stopu až doteraz?

V školopovinnom veku som bol usilovným čitateľom a práve ilustrovaná kniha bola pre mňa zázrakom a zároveň prvou galériou výtvarného umenia. Určite práve toto ovplyvnilo moje rozhodnutie – stať sa umelcom. Ešte i dnes mám v pamäti uchované ilustrované knihy J. Vodrážkom, Ľ. Fullom, M. Benkom, V. Hložníkom…

Ako sa stane človek ilustrátorom?

Súčasťou mojej diplomovej práce na Vysokej škole výtvarných umení bola i ilustrovaná kniha, ktorá vznikla ako objednávka vydavateľstva Mladé letá. Práve vtedy začal môj príbeh ilustrátora, ktorý trval takmer 20 rokov.

Aký je Váš ilustrátorský sen?

V súčasnej dobe sa ilustrovaniu kníh nevenujem. V minulosti som však za ideálnu príležitosť považoval pracovať na knihe klasických rozprávok – príbehov odmeneného dobra a potrestaného zla. Tak by to malo fungovať aj v živote, nie?

001 002 003

foto © TOTO! je galéria, 2015
Všetky práva vlastníkov autorských práv k textu sú vyhradené. Žiadna časť tohoto textu nesmie byť reprodukovaná ani šírená v akejkoľvek forme alebo akýmikoľvek prostriedkami, resp. prostredníctvom súčasného alebo budúceho informačného systému bez písomného súhlasu autorov rozhovoru. Ida Želinská © 2015, Mária Rojko © 2015

Inzercia