Inzercia

Nakresli si príbeh

Dnes sa pozrieme na dielko Nakresli si príbeh. Na obale knihy nám autor Matej Zámečník sľubuje zažiť prijemné chvíle s našimi deťmi pri čítaní, kreslení a rozprávaní sa o príbehu. Ako napovedá podtitul, knihu tvorí celkovo dvanásť príbehov, každý je o inom zvieratku s ľudským menom a vlastnosťami. Autor sa snaží poskytnúť deťom aj ponaučenie, a tak na konci každého rozprávania nájdeme otázky, ktoré sa k nemu viažu. Ťažiskom knihy, ktorý jej dal aj názov, sú prázdne dvojstrany za každým príbehom, určené na autorskú kresbu malého ilustrátora či ilustrátorky. Knihu možno aj personifikovať, je v nej priestor na fotografiu a základné údaje o čitateľovi a ilustrátorovi v jednej osobe, okrem mena aj jeho vek, obľúbené zvieratká či záľuby.

Graficky je kniha spracovaná jednoducho, jednotlivé príbehy sú farebne odlíšené v dolnej časti strany.

Pri listovaní som zhodnotila, že pozitívom knihy je rozsah príbehov, čo by mohlo podporiť samostatné čítanie. Možnosť do nej písať a kresliť povzbudí tvorivosť a spolu so všetkými údajmi o čitateľovi a ilustrátorovi, z nej môže byť v budúcnosti pekná pamiatka. Jednotlivé príbehy nastoľujú nejakú tému, ktorá má deťom priniesť ponaučenie a majú jednoduchý dvojslovný názov s menom zvieratka (Opica Alica, Mačička Tánička). Príbeh a jazyk v nich sú pomerne jednoduché. Ocenila som položené otázky, ktoré deti vedú k tomu, aby poučenie v príbehu objavili samé. Okrem toho podporujú čítanie s porozumením a vďaka tomu, že odpovede si malí čitatelia môžu zapísať, aj ich kreativitu. Pri spoločnom čítaní s menšími deťmi posilňujú aktívne počúvanie a vzájomnú komunikáciu. Toľko názor rodiča. Ale čo na to deti?

Knihu mi pomáhali zhodnotiť najpovolanejší kritici, moje dve dcéry, ktoré majú štyri a osem rokov. Môžem povedať, že autorov zámer zažiť prijemné chvíle pri čítaní a kreslení nám vyšiel. Mladšia ocenila jednoduchý príbeh a dôraz na detailný opis vzhľadu či prostredia hrdinov. Navyše sa volá ako jedna zo zvieracích hrdiniek, tak radosť z príbehu bola ozaj veľká a vymaľovaných obrázkov, aj mimo knihy, bolo adekvátne množstvo. Staršia, poučená školou, už vedela, že každý ilustrátor si musí príbeh pred ilustrovaním prečítať. Avšak jej nadšenie ju pri čítaní opustilo. Hlavným dôvodom je voľba neštandardného fontu písma. Rovnako aj široké riadkovanie a zvolené zalomenie spôsobovali, že sa v texte strácala. Čo je škoda, pretože obsahovo je to kniha pre najmenších čitateľov, ale odporúčam skôr na spoločné čítanie s rodičmi. Knihy s vlastným vkladom však deti vždy oceňujú a ja si takúto knihu viem predstaviť napríklad ako darček za vysvedčenie. Priznám sa, že sa teším ako si pri kreslení a rozprávaní sa o nej prázdninovo užijeme.

Matej Zámečník: Nakresli si príbeh (12 poučných príbehov s prázdnymi stranami na kresby vašich detí). Vydané autorom 2016, druhé vydanie, 73s.

Dávam:
Inzercia