Ako vybaviť náležitosti po pôrode

Odchádzate z pôrodnice. V jednej ruke dieťa (alebo deti) vo „vajíčku“ v druhej jeho rodný list (alebo potvrdenie o narodení). Máte len dve emócie: eufóriu a obavy ako všetky náležitosti vybaviť a neukrátiť dieťa o vašu prítomnosť.

Ak nemáte rodný list, zastavte sa po ceste z pôrodnice rovno na matričnom úrade, ktorý je isto blízko miesta narodenia dieťaťa (môže ho vyzdvihnúť aj otec dieťaťa, potrebuje preukazy totožnosti a sobášny list, dohodu o otcovstve alebo uznaní priezviska, alebo ak sa jedná o slobodnú matku, tak preukaz totožnosti spolu s vyhlásením o „svojom stave“ alebo rozhodnutie o rozvode).

A potom šup domov, užívať si chvíle bez spánku a snažiť sa aspoň najesť alebo si oddýchnuť. Matka pri prepúšťaní z nemocnice je povinná uviesť meno a adresu pediatra, ktorý bude dohliadať na vývin (je vhodné si dohodnúť si zmluvný vzťah s pediatrom už počas piateho alebo šiesteho mesiaca tehotenstva, alebo ak hrozí riziko predčasného pôrodu), jemu odovzdá dokumentáciu z pôrodnice (prepúšťaciu správu matky, prepúšťaciu správu dieťaťa, správu o narodení dieťaťa).

Vo chvíľach regenerácie a vytvárania režimu novorodenca nemusí mať matka strach, že dieťa nie je nahlásené v zdravotnej poisťovni. Ak sa pritrafí choroba, zhorší novorodenecká žltačka alebo iné popôrodné komplikácie, zdravotný preukaz matky (slovenský alebo zahraničný) kryje do 60 dní všetky tieto úkony, teda zo zdravotného poistného matky sa kryjú všetky možné dôvody hospitalizácie (samozrejme v takomto stave je matka hospitalizovaná spolu s novorodencom, musí si zaplatiť však stravné, prípadne denný pobyt na oddelení). Lehota 60 dní plynie teda pre vypísanie prihlášky do poisťovne, komerčné zdravotné poisťovne umožňujú vyplnenie tejto prihlášky online (stačí vyslať dobrovoľníka na „kočíkovanie“ alebo pri dojčení či kŕmení vypísať prihlášku online).

Následne je možné spojiť návštevu pediatra na klasickej „detskej poradni“ spolu s požiadaním o potvrdenie tlačiva z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny. Stačí si ho doma stiahnuť zo stránky úradu a vytlačiť a vziať so sebou. Pediater tak potvrdí zdravotný stav dieťaťa (po dožití sa viac ako 28 dní) a je možné požiadať na základe tohto potvrdenia o Príspevok pri narodení dieťaťa a príplatok k tomuto príspevku (podmienky sú len dve: trvalý pobyt na území SR a pediatrom potvrdené a vypísané tlačivo + rodný list dieťaťa) a ďalší administratívny úkon je za vami.
Ak pôjdete zaniesť vypísané tlačivo o príspevku, vezmite si aj svoj občiansky preukaz, a rovno si môžete vypísať žiadosť o vyplácanie rodinných prídavkov na dieťa (alebo to môže urobiť druhý rodič dieťaťa, aj poberať ho môže on). Nárok na prídavok na dieťa nie je nutné vybavovať hneď po narodení a stresovať sa s tým, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ho poskytne odo dňa kedy vznikol nárok naň, teda od dátumu narodenia dieťaťa (vypláca sa aj so spätnou platnosťou v rámci 6 mesiacov). Máte celý polrok na jeho nárokovanie, takisto aj na Príspevok pri narodení a príplatok k príspevku.

Čo sa týka sociálneho poistenia matky, je potrebné sa do 45 dní nahlásiť na pobočke sociálnej poisťovne a oboznámiť ich s aktuálnym stavom (kto zabezpečuje dieťaťu starostlivosť – ak nie matka, tak doniesť poverenie alebo dohodu o starostlivosti spolu s preukazom totožnosti). Ak to nestihnete, platné dôchodkové poistenie sa vám ráta odo dňa podania tejto prihlášky a oboznámenia Sociálnej poisťovne s aktuálnym stavom v rodine, a odo dňa narodenia dieťaťa až po deň podania prihlášky si uhradíte v pokladni SP sama potrebnú sumu, ktorú vám vyrátajú, alebo neuhradíte a tieto dni sa vám nezarátavajú „do dôchodkového veku“.

Sociálnej poisťovni sa z dôvodu vyplácania meterských dávok (o ktoré matka písomne požiada spolu s potvrdením gynekológa matky, 6 – 8 týždňov pred plánovaným pôrodom) predkladá rodný list dieťaťa. Ak ste rodili predčasne, je to nevyhnutné, požiadať o túto dávku.

Na miestny úrad, na prihlásenie dieťaťa na trvalý pobyt je potrebné do 3 dní od obdržania rodného listu nahlásiť dieťa (rodný list + preukaz totožnosti). Môžete to urobiť v rámci prechádzky s dieťaťom, alebo vyslať otca dieťaťa (samozrejme so zapožičaným vaším preukazom totožnosti). Na úrade sa môžete aj informovať, či je organizované uvítanie do života pre vaše dieťa alebo nie. Na farskom úrade je možné zistiť termín krstín dieťaťa a povinnosti s tým spojené (krstný rodičia a ich krstné listy a pod.) tiež v rámci prechádzky, ak to máte nablízku.

Ak sa cítite fit, je možné po ukončení šestonedelia objednať sa na prehliadku ku gynekológovi, vezmite si tam aj dieťa s nejakým dozorom (možno vás uprednostnia alebo aspoň budete na blízku, keby dieťa potrebovalo dojčenie alebo kŕmenie alebo proste len vašu prítomnosť).

Hlavne chladnú hlavu, žiaden stres a splnomocnenia (veľmi ich neakceptujú na úradoch). Dieťa si vás vybralo za matku, tak mu buďte nablízku. Isto si spomeniete počas prvých troch mesiacoch, že Vám viac záleží na jeho pravidelnej stolici a pokojnom spánku ako na úradoch :)