Odmeny a tresty v rodinách

Každý rodič využíva pri výchove svojho potomka iný štýl výchovy. Veľmi dôležitým faktorom pri výchove detí sú odmeny a tresty. V nasledujúcom článku sa pozrieme na ich podstatu. Mnoho z vás si možno po prečítaní článku uvedomí, že svoje dieťa vo väčšej miere len odmeňuje alebo naopak, trestá. Poďme sa bližšie pozrieť a zoznámiť s týmito výchovnými prostriedkami, aby sme ich mohli efektívne využívať pri formovaní osobnosti dieťaťa.

Ak využívate pri výchove svojich detí len odmeny a tresty alebo je vaša výchova zredukovaná len na využívanie trestov, má to na formovanie osobnosti vášho potomka negatívny dopad. Nechápte odmenu hmotne! „Ak spravíš to a to, kúpim ti to a to alebo dostaneš to a hento“. Výchovný štýl, ktorý je založený len na odmenách sa nazýva merkantilný. Dieťa vychovávané týmto štýlom očakáva za každý svoj čin odmenu, je sebecké a egoistické, pracuje len keď vie, že za vykonanú prácu niečo dostane.

Najčastejšie odmeny, ktoré sa využívajú sú:

 • hmotná vec, peniaze
  Nevzbudzujte u detí už v útlom detstve mylnú predstavu, že ak vykoná niečo, čo chcete, odmeníte sa mu hmotným darčekom, či nebodaj peniazmi. Dajte dieťaťu pocítiť, že už samotná činnosť, ktorú vykonáva môže byť pre neho odmenou a môže pri nej prežiť veľa zábavného, dokonca sa naučiť potrebné veci do života.
 • umožnenie určitej činnosti, po ktorej dieťa veľmi túži
  Ak viete, že dieťa zvládlo určitú prekážku či skúšku a predtým malo veľké obavy z jej zvládnutia, pochváľte ho. V tomto prípade môžete dieťa odmeniť aj niečím hmotným, po čom dlho túžilo a niekedy sa vám o tom zmieňovalo. Bude to pre dieťa príjemným prekvapením a pocíti pocit výnimočnosti.

K najčastejším trestom patria:

 • fyzické tresty
 • zákaz obľúbenej činnosti dieťaťa
  Nezakazujte deťom obľúbené činnosti. Práve daná činnosť môže mať na nich pozitívny vplyv. Častokrát sa deti pri obľúbenej činnosti odventilujú, ukľudnia a vy v konečnom dôsledku môžete byť radi, že majú koníček, ktorý ich napĺňa a baví.
 • donútenie k činnosti, ktoré dieťa nerado vykonáva
 • psychické trestanie, dokonca manipulácia (Ak nespravíš, čo od teba žiadam, nebudem ťa mať rád.)
 • nekomunikovanie s dieťaťom
  Základom dobrého vzťahu medzi rodičom a dieťaťom je komunikácia. Netrestajte dieťa za niečo tak, že s ním nebudete komunikovať. Práve komunikácia by mala byť spojovacím mostíkom pri všetkých nezhodách.

Za odmenu považujeme kladné hodnotenie správania sa alebo konania spojenú s určitým správnym skutkom, či správaním, ktoré dieťa vykoná. Táto odmena by mala dieťaťu priniesť pozitívne pocity. Dobrou správou pre vás je, že môžete u svojho dieťaťa posilňovať také správanie, ktoré chcete u neho rozvíjať a podporiť.

Niekoľko zásad pri uplatňovaní odmien:

 • obmieňajte slovné odmeny (chválenie), nech sa nestanú rutinou
 • chváľte včas (pochvala by mala nasledovať hneď po vykonaní skutku, aby dieťa vedelo, za čo je chválené)
 • nechváľte za každú maličkosť, stráca sa tým vážnosť odmeny a stáva sa rutinnou a nemotivujúcou

Špecifiká trestov

Tresty majú na deti negatívny vplyv a niektoré z nich sú voči nim imúnne. Ak dieťa neustále trestáte, učíte ho byť čoraz viac odolnejším. Mnohí rodičia majú tendenciu svoje deti len trestať za čokoľvek čo spravia. Frekvencia trestov sa tým neustále zvyšuje. Za ďalší negatívny jav považujem to, že tresty narušujú sociálne vzťahy medzi rodičom a dieťaťom. V horších prípadoch sa z dieťaťa môže stať agresívny jedinec, ktorý začne terorizovať svoje okolie. Nesprávny je aj postup, pri ktorom jeden z rodičov za niečo dieťa trestá a druhý ho obraňuje. V tomto prípade je dôležitá kooperácia a rodičia by nemali byť v roli dobrého a zlého rodiča.

Milí rodičia, skúste nájsť zlatú strednú cestu medzi využívaním odmien a trestov. Pokúste sa vyhnúť najčastejším chybám, o ktorých ste sa teraz dočítali. Sami vidíte, že človek sa učí celý život. Tak pilne ako sa učia vaše deti, musíte sa učiť aj vy v ich výchove. Vy sami viete, že to nie je ľahká práca, ale ak chcete byť dobrými rodičmi a vychovať zo svojich detí dobrých ľudí, musíte im poskytnúť správne výchovné prostriedky a zvoliť kvalitný výchovný štýl.

Veľa šťastia a trpezlivosti milí rodičia!