Šiesty február – Svetový deň bez mobilu

Skoro každý deň si pripomíname nejaký medzinárodný deň na konkrétnu tému, či udalosť.

Dnes, šiesteho februára, si pripomíname svetový deň bez mobilu. S touto iniciatívou prišiel v roku 2001 francúzsky spisovateľ Phil Marsoa, ktorý ako prvý napísal knihu o mobile.

Cieľom autora myšlienky bolo, aby si ľudia v tento deň vypli mobilné telefóny a zamysleli sa tak nad vplyvom tohto komunikačného prostriedku a uvedomenia si skutočných hodnôt života.

U nás dospelých bude vypnutie mobilu možno ťažké, zvlášť keď mobil predstavuje pre nás dôležitý pracovný nástroj. V prípade detí by to však mohlo byť jednoduchšie – práve deti sú tie, ktoré mobil využívajú hlavne na hry a zábavu.

Je preto na nás – rodičoch – aby sme používanie mobilu u detí ustrážili v rámci určitých mantinelov. Skúsme preto svoje deti dnes motivovať k tomu, aby mobil odložili aspoň na pol dňa (napr. keď prídu zo školy) a venovali sa inej činnosti, ktorú nerobia možno až tak často – môžu si napr. prečítať zaujímavú knihu alebo encyklopédiu, prípadne sa s nimi o porozprávajte o tom, aký mali deň, čo plánujú robiť v najbližšom týždni, čo by chceli zmeniť.

Práve osobná komunikácia sa dostáva čoraz viac do úzadia a vymedzuje sa len na heslovité zreferovanie najzákladnejších a najnutnejších faktov z daného dňa.

Deň bez mobilu si ľudia v tomto roku pripomínajú už po pätnástykrát. Prvé ročníky tohto medzinárodného dňa boli populárne práve vo vyspelých krajinách ako Kanada, Francúzsko, Belgicko, Španielsko, Švajčiarsko a Fínsko.