Inzercia

Výber letného tábora

Ako sme si už nedávno písali, o chvíľu nám začínajú prázdniny a preto je najvyšší čas začať rozmýšľať nad programom pre deti. Dnes si predstavíme niektoré druhy táborov, ktoré sú bežne na trhu v ponuke.

Vybrať ten najlepší letný tábor pre vaše dieťa nie je úplne jednoduché. Ešte pred pár rokmi ponuka táborov pre deti nebola tak veľká, ako je tomu dnes. Tak ako z každej strany, a pomaly už aj na každom rohu, na nás číha reklama na zahraničnú dovolenku pri mori, rovnako sa to deje aj s reklamou na detské tábory.

Ako však vybrať ten najlepší? V prvom rade si treba uvedomiť a zvážiť niekoľko základných faktov, na základe ktorých treba zvoliť vhodný typ tábora:

  •  aký je vek môjho dieťaťa?
  •  ide na tábor prvýkrát alebo už má nejakú skúsenosť?
  •  dokáže sa dieťa odpútať od rodičov aj na viac dní?
  •  dokáže sa dieťa dobre orientovať v cudzom prostredí a medzi cudzími deťmi?
  •  ide dieťa do tábora samé alebo ide so súrodencom či kamarátom?
  •  mám nejakú predstavu o programe a nárokoch, ktoré by mal detský tábor spĺňať?
  •  je dieťa šporotovo založené alebo skôr rado objavuje prírodu, či sa venuje prednostne nejakému koníčku?
  •  ako je na tom dieťa zdravotne? Potrebuje nejakú pravidelnú zdravotnú starostlivosť alebo dozor?

Toto je len niekoľko základných otázok, ktoré by si mal každý rodič položiť skôr ako vyberie dieťaťu konkrétny typ tábora.

Dnes je na trhu množstvo druhov detských táborov, ktoré sú často zamerané tématicky, prípadne na konkrétny druh športu. Poďme sa na niektoré z nich pozrieť trochu bližšie.

Pobytové tábory

Azda najčastejší typ detských táborov, kde je ubytovanie zabezpečené v jednej veľkej chate, prípadne niekoľkých menších chatkách. Často sa však možno stretnúť s tým, že na takýto typ detského tábora možno poslať deti rôzneho veku. Čo nie je samozrejme najšťastnejšia voľba a to ani pre organizátorov tábora a ani pre účastníkov. Skúsené cestovné kancelárie takúto chybu už nerobia a berú do jedného turnusu vekovo približne rovnaké deti. Vyplýva z toho nespočetné množstvo výhod pre všetky strany a aj účastníci majú lepší pocit zo samotného tábora. Veď určite nám dáte za pravdu, že to čo baví deti vo veku 15 rokov, nemusí a asi ani nebude baviť deti 7-ročné. A naopak.

Stanové tábory

Týchto typov táborov je zatiaľ v ponuke pomenej a to hlavne kvôli ich náročnosti zorganizovať ich. Mnohí by si možno mysleli, že ubytovanie v stanoch je podstatne lacnejšie ako v chate. Opak však môže byť pravdou. A to hlavne, keď zoberieme do úvahy množstvo špeciálnych stanov, ktoré je potrebné zabezpečiť, niekam doviesť, postaviť a potom znova zložiť a odviesť. Podľa aktuálne platného zákona nie je možné dlhodobo stanovať a organizovať detské stanové tábory v bežných stanoch (typ iglu), nakoľko postele v stanoch musia byť na úrovňou zeme aspoň 30 cm.

Na druhej strane, tým že ide o nevšedný typ tábora, sú pre deti tieto tábory veľkým lákadlom. V súčasnosti ich však v ponuke cestovných kancelárií vidieť len veľmi málo a zriedkavo. Azda najväčšími “prevádzkovateľmi” stanových táborov sú skauti, pričom však títo organizujú stanové tábory výlučne pre svojich členov a teda nečlenov organizácie na letný stanový tábor berú naozaj len výnimočne.

Veľa rodičov má aj obavy z takéhoto typu tábora, či tam bude dostatočne zabezpečená hygiena, dobrá strava, teplá voda a iné prvky komfortu, ktoré sa bežne doma vyskytujú. Povedzme si však, že každý jeden z nás by nejaký ten týždeň v takýchto podmienkach vydržal. Tým však nechceme povedať, že hygiena alebo teplá voda sú na týchto táboroch tabu. Treba skúsiť:).

Zahraničné tábory

V ponukách cestovných kancelárií sa čoraz častejšie vyskytujú aj zahraničné tábory pri mori. Opäť môžu byť pre deti veľmi lákavé, avšak tento typ by sme odporúčali hlavne pre staršie deti a nie pre “prvotáborníkov”. Predsalen poslať prvýkrát dieťa na tábor a hneď za hranice, nemusí byť zrovna najlepšia voľba. V tomto prípade treba určite myslieť aj na nejaké špeci cestovné poistenie alebo pripoistenie a tiež dať dieťaťu inštrukcie čo robiť v rôznych prípadoch.

Prímestské tábory

Ak vaše dieťa ešte nebolo v detskom tábore, prípadne je uzavretejšia povaha, skúste možno na začiatok prímestský tábor. Ide o druh tábora, ktorý je v mieste bydliska, prípadne v blízkej obci. Pre deti je počas dňa zabezpečený program a strava, pričom chodia spať domov. Deti máte tak stále pod kontrolou, okrem toho sa s nimi môžete každý deň rozprávať o zážitkoch.

Tématické a jazykové tábory

Ak máte doma športovca, prípadne tanečníka, či speváka, asi najlepšou voľbou bude pre dieťa zvoliť konkrétny tématicky zameraný tábor. V ponuke nájdete opäť rôzne tábory: futbalový, tenisový, tanečný, športový, umelecký, jazdecký alebo bicyklový tábor.

Pri výbere vhodného typu detského tábora budete samozrejme zvažovať aj vhodný termín (ten budete zľaďovať s ostatnými vašimi letnými aktivitami), finančnú dostupnosť, prípadne zaujímavú lokalitu.

Skúste si však pri výbere vhodného tábora spomenúť aj na najdôležitejšie otázky, ktoré spomíname v úvode.

Často vám to môže pomôcť od sklamania vašich detí, ak nebudú s táborom spokojné.