Výchova detí cez dokumentárne filmy

Televízia sa častokrát stáva nebezpečným médiom vo výchove našich detí. Treba však pripomenúť, že vo vzťahu televízia-človek by mal byť práve človek pánom situácie. Preto by sme mali ako rodičia vedieť, že televízia môže slúžiť aj na dobré účely a je len na nás, či vieme chytiť príležitosť edukácie do vlastných rúk. Teraz sa zameriame na dokumenty týkajúce sa biológie, ekológie a environmentalistiky (ale tieto riadky platia samozrejme aj pre iné predmety).

Výučba prírodovedných predmetov je v dnešnej dobe obtiažna. Učebné osnovy sa menia a snažia sa prispôsobiť dnešným trendom informovanej doby. Avšak veľa zmien v školstve sa robí na úkor predmetov, ktoré budú vždy na prvom mieste v živote našich detí.

Hodiny biológie sú obmedzené na minimum, takisto ako aj ekológia a environmentálna výchova. V dnešnej dobe sa kladie dôraz hlavne na počítačové technológie a cudzie jazyky, ktoré sú v živote potrebné, ale bez základných vedomostí sú aj tieto predmety „zbytočné“.

Učitelia na hodinách biológie musia bojovať nielen s obmedzeným časom, ale aj so samotnými deťmi a ich vedomosťami, motiváciou a výsledkami, ktoré sú potrebné na klasifikáciu. Častokrát sa stáva, že učiteľ ani zďaleka nestihne to, čo by chcel. Preto je dôležitý záujem rodičov o biológiu či ekológiu. Ak sa však pozrieme do reality, nie každý rodič má záujem o prírodovedné predmety. Preto by si mali nájsť alternatívy ako vzdelávať deti aj doma.

Výbornou pomôckou sú dokumentárne filmy, ktoré nájdeme nielen v televízii, ale aj na internete. Veľa televíznych staníc ponúka množstvo dokumentov zameraných na rôzne oblasti prírody, ktoré spájajú vedomosti z viacerých oblastí. S dobou digitálnych technológií sa aj smerovanie dokumentaristov zmenilo. Už sa nemusíte báť, že zapnete dokument, kde bude zaujímavá iba intonácia rozprávača. Dnes si neviete vybrať, ktorú sériu dokumentov budete sledovať. Zaujímavé zábery mikrosveta vďaka špičkovým kamerám, detaily hmyzieho sveta vďaka citlivosti objektívu, letecké zábery vrcholkov hôr, či pohľad do vnútra termitieho hniezda… To je iba zlomok toho, čo môžu naše deti a vy s nimi sledovať.

Prepojenie výchovy s televíziou je jednoduché, len je potrebné vedieť, ako na to. Nebojme sa nechať deti pred televíziou, ak v nej nájdu poučné, zábavné a zároveň zaujímavé fakty. Dnešní dokumentaristi tvoria doslova filmové skvosty a čakajú len na objaviteľov, ktorí by sa s nimi vydali do fantastickej ríše za našimi dverami.

A ak budete raz večer prepínať na dokument, pretože vaše deti nebudú chcieť pozerať nič iné, môžete v duchu poďakovať ľuďom, ktorí dňom i nocou chodia po krajine a snažia sa uloviť exkluzívne zábery niečoho takého jednoduchého a zároveň zložitého, ako je príroda.