6 spôsobov ako sa nezblázniť v rade pri pokladni

Pred časom sme si predstavili niekoľko hier z Knížky proti nudě. Dnes by sme vám radi ponúkli 6 návodov ako „prežiť“ čakanie s deťmi v obchode v rade pri pokladni.

1. Striedajte sa v hľadaní vecí, ktoré začínajú písmenami podľa abecedy, napr. aktovka pána pred vami, banány, cenovka na čokoláde… Podmienkou je, že musíte stáť stále v rade a slovo na dané písmeno abecedy musíte povedať do 5 sekúnd a ukázať na príslušnú vec.

2. Povedzte dieťaťu, aby na chvíľu zavrelo oči a natiahlo ruku pred seba. Vložte mu do nej nejakú vec a skôr ako zase oči otvorí, rýchlo danú vec zase zoberte späť. Nechajte dieťa hádať, čo držalo v ruke.

3. Dieťa vo vozíku nechajte očami hľadať na obálkach časopisov, prípadne výrobkov pri pokladni. Pýtajte sa ho napr. „nájdeš písmeno M?“ alebo „nájdeš pána, ktorý ide na koni?“…

4. Zahrajte si inú verziu predchádzajúcej hry. Striedavo hovorte čo vidíte a všetko zakaždým zopakujte. Napríklad:
Rodič: „Vidím na obrázku pani v červených šatoch“.
Dieťa bude mať za úlohu nájsť daný časopis alebo výrobok, na ktorom sa zadanie nachádza.

5. Spýtajte sa dieťaťa, koľko si myslí, že ste nakúpili položiek tovarov alebo celkovo kusov. Až vám budú pri pokladni blokovať tovary, môže dieťa jednotlivé kusy spočítať. Staršie dieťa, ktoré napríklad hádalo číslo 39, môže veci odpočítať od tohto čísla a zistiť tak, či sa trafilo. Zároveň si precvičí aj matematiku.

6. Prípadne si môžete urobiť malú súťaž, pri ktorej si aj vy, aj dieťa tipnete sumu vášho nákupu.

Texty a hry prevzaté z Knížky proti nudě. Vydalo Vydavateľstvo Portál v roku 2014.

Inzercia