Niečo o mne

Vyštudoval som síce ekonomiku a manažment, ale 17 rokov pracoval ako dobrovoľník, inštruktor a neskôr aj ako profesionál v Slovenskom skautingu. A to zanechalo na mne nejakú stopu :).

V rokoch 2004 – 2011 som bol členom poradnej skupiny ministra školstva, členom komisie pre mládež v rámci Výboru NR SR pre vzdelávanie, školstvo, mládež a šport a bol tiež členom Výboru pre mimovládne neziskové organizácie.

Počas pôsobenia v skautingu, ale aj mimo neho, som zorganizoval množstvo aktivít, zážitkových kurzov a letných táborov pre deti a mládež.

S prípravou aktivít pre deti a mládež som sa teda stretával skoro na každom kroku, teraz by som ich chcel odovzdať ďalej.