Indiánska palička

Opäť jedna hra pre väčšiu skupinu detí. Môžete ju použiť napríklad pre skupinu detí na chate, v letnom tábore, prípadne aj v škôlke alebo len tak pred domom na sídlisku. Pravidlá sú jednoduché a hrať ju môžu hráči všetkých vekových kategórií.

Ideálne je pre túto hru mať k dispozícii aspoň 10 detí v približne rovnakom veku. Deti rozdeľte na dve rovnako početné družstvá, pričom môžu byť tvorené dievčatami a chlapcami zároveň. Družstvá sa postavia oproti sebe zhruba vo vzdialenosti 10 metrov od seba (každé na svoju pomyselnú štartovaciu čiaru). Do stredu medzi obe družstvá zapichnite do zeme paličku. My sme si na túto paličku dávali napríklad ešte nejakú šatku. Dôležité je ešte, aby si každý hráč v družstve vybral nejaké číslo – vždy od 1 až po číslo maximálneho počtu všetkých hráčov v družstve (napr. ak je v družstve 10 hráčov, jednotlivci si rozdelia čísla od 1 po 10 atď). Rozdelenie čísel medzi jednotlivých hráčov poznajú len hráči v danej skupine.

Cieľom každého družstva je „ukoristiť“ paličku, prípadne šatku na nej. A to takým spôsobom, že vedúci (nehrajúci hráč) vyvolá vždy číslo v danom rozsahu podľa počtu hráčov. Na to sa rozbehnú k paličke hráči s týmto číslom, pričom každý sa snaží paličku uchmatnúť a dobehnúť za svoju štartovaciu čiaru tak, aby ho hráč z druhého družstva nechytil. Ak sa to niektorému hráčovi podarí, vybojoval pre svoje družstvo bod.

Dôležité ešte je, aby si hráči po každom kole zmenili čísla (prípadne aj nemusia – môžete to byť súčasťou ich taktiky).

Môžete si určiť rôzne pravidlá hry:

  • budete hrať na 10 kôl
  • hra bude bezkontaktná – teda hráči sa nemôžu nijako zrážať, zhadzovať ani potkýnať. Chytanie môže prebiehať len formou dotyku rukou
  • malé deti si môžu namiesto čísel vybrať vopred určené zvieratá
  • ak sa pri paličke stretnú dvaja hráči, pričom každý vyčkáva na nejakú tú chybu súpera, môže vedúci hry vyvolať ďalšie číslo (teda ďalších hráčov), ktorí im pribehnú na pomoc a hra sa tak stane zaujímavejšia

Bod získava vždy to družstvo, ktorého hráč prinesie paličku (šatku) za svoju štartovaciu čiaru bez toho, aby bol chytený protihráčom. Ak je hráč, ktorý ukoristil šatku, chytený, bod získava súper. Chytanie a naháňanie je možné len v rozmedzí medzi dvomi štartovacími čiarami, nie za nimi a môže začať až vtedy, ak niektorý z hráčov už uchmatol paličku (šatku) a snaží sa s ňou dobehnúť k svojmu družstvu.

Inzercia