Vodné koleso

Touto aktivitkou si získate určite každú svoju ratolesť. Veď, ktoré menšie dieťa by sa nechcelo hrať s vodnými mlyny. Dnes im ich môžete vyrobiť. Prípadne, môžete do realizácie aktivity zapojiť oteckov.

Čo budeme potrebovať

 • 6x väčšiu plechovku (napr. ideálne sú napríklad od krmiva pre psov)
 • 6x špajdľu
 • 8x korkovú zátku
 • 1-2 tégliky od väčšieho jogurtu
 • nôž s ostrou špicou
 • nožnice
 • tenký vrták
 • fixka
 • malá lyžička
 • otvárač na konzervy
 • spreje rôznej farby (ľubovoľné)

Postup

Na začiatok si môžeme nastriekať plechovky rôznymi farbami, aby ste ich mali pekné. Pokiaľ budeme pripravovať ostatné komponenty, plechovky sa vám vysušia.

1. Do každej korkovej zátky si naznačíme fixkou čiary, kde budeme robiť zárezy. Korková zátka bude slúžiť os vodného kolesa. Následne si nožom urobíme zárezy podľa čiar. Tenkým vrtákom pomaly vyvŕtame do každej zátky dierku – obr. 1

mlyn01

2. Z veľkého kelímku si ďalej vystrihneme lopatky vodného kolesa. Lopatky si treba prispôsobiť veľkosti plechovky – tak, aby sa koleso s lopatkami dokázalo v plechovke otáčať – obr. 2

3. Do jednotlivých zárezov korkovej zátky vsuňte čo najpevnejšie vyrobené lopatky – pre lepšie uchytenie a pevnosť si môžeme pomôcť aj trochou lepidla – obr. 3

mlyn02

4. Hotové koleso treba ešte osadiť do samotnej plechovky. Do plechovky si pomocou vrtáku urobíme dve diery (na protiľahlých stranách) – obr. 4

mlyn03

5. Pomocou otvárača na konzervy si urobíme ešte dva otvory na spodnej časti plechovky (čo najnižšie ako to pôjde), pričom diery musia byť umiestnené kolmo na dierky pre špajdľu. Spodné diery si potrebujeme ešte zväčšiť, aby mohla cez ne dostatočne pretekať voda. Na zväčšenie dier môžeme použiť napr. opačnú stranu malej lyžičky. Následne osadíme koleso do plechovky tak, že postupne budeme cez všetky otvory (v hornej časti plechovky a tiež cez samotnú korkovú zátku) prestrkávať špajdľu. Zo zvyšných dvoch korkových zátiek si narežeme koliečka – tie nám poslúžia ako brzda proti vyvlečeniu a nežiadúcemu pohybu špajdle v plechovke – obr. 5

mlyn04

Keď už máme všetko hotové, stačí plechovky na seba naukladať do tvaru pyramídy a do najvrchnejšej začať liať vodu – tá bude postupne pretekať do ostatných plechoviek a roztáčať jednotlivé vodné kolesá.

Výroba vodného kolesa je síce trochu zdĺhavejšia, ale šikovní oteckovia, či maminu ju zvládnu do hodiny.

Námet a obrázky prevzaté z publikácie Z dielne zručných majstrov. Vyšlo vo Vydavateľstve Mladé letá v roku 1998.

Inzercia