Inzercia

Orientácia v teréne

V poslednom diele sme si povedali čo to o základných veciach a pravidlách pri rodinnom stanovaní. Ak ste sa už teda odhodlali vydať sa na rodinnú stanovačku, určite by ste si mali zo sebou zobrať aj turistickú mapu. Tá je totiž studnicou mnohých informácií a veľa sa z nej dozviete. Ako správne mapu čítať, si povieme v ďalších riadkoch.

Akú mapu si vybrať?

Na trhu nájdete množstvo máp a množstvo druhov máp. Ktorú si však vybrať, aby vám čo najviac pomohla? Ak idete na turistiku, napríklad do Bielych Karpát, samozrejme budete vyberať mapu tohto okolia. Pozor však, niektoré krajinné celky bývajú zaznamenané aj na viacerých mapách. Takže, ak sa chystáte prejsť napríklad celé Biele Karpaty, budete si musieť zaobstarať možno až dve mapy.

Vhodnú mapu budete samozrejme vyberať z kategórie turistických máp, automapa vám na pešej turistike moc neposlúži.

Územie Slovenska je veľmi dobre zmapované na turistických mapách od Vojenského kartografického ústavu v Harmanci. Tieto mapy sú aj najpoužívanejšie.

Okrem toho sa na trhu môžete ešte stretnúť s mapami od českej firmy Shocart. Ide o rovnako kvalitné mapy, ktoré majú o niečo väčšie mapové výrezy ako VKU a teda na jednej mape zachytávajú väčšiu časť územia.

Mierka

Veľmi dôležitý údaj mapy – azda ten najpodstatnejší. Mierka udáva koľkokrát je zmenšené územie v mape, oproti územiu v skutočnosti. Najčastejšie sa pri turistických mapách stretnete s mierkou 1:50 000. To znamená, že 1 cm na mape je 0,5 km v reálnej krajine.

Ideálne je, ak by sa vám podarilo zohnať si mapu s mierkou 1:25 000. V tomto prípade bude teda 1 cm predstavovať 250 metrov v skutočnosti.

Máp z touto mierkou je však pomenej, zachytávajú len významnejšie krajinné územia ako sú Tatry, Malú a Veľkú Fatru, prípadne Slovenský raj.

Pri ostatných častiach územia si budete musieť vystačiť s mierkou 1:50 000. Mapy s mierkou 1:100 000 moc na pešiu turistiku neodporúčam, nakoľko nie sú úplne detailné.

Čo všetko sa dozvieme z mapy?

Je toho veľmi veľmi veľa, avšak my si predstavíme len niekoľko základných vecí, ktoré sa vám na výlete zídu. Mapa je vlastne akýsi obraz krajiny zachytený na papieri – nájdete v nej všetko, čo sa v krajine nachádza. Viete si podľa nej zmerať napríklad dĺžku trasy, tiež viete odhadnúť čas, ktorý budete potrebovať na prejdenie určitej trasy. Rovnako viete vyčítať sklon a terén krajiny, či vás čaká na vašej ceste kopec, potok, lúka alebo skaly.

Skúsme teda po poriadku.

Farby na mape

Predpokladám, že mnohí to vedia, ale pre istotu si to zopakujme. Zelené časti na mape znázorňujú lúky, pasienky, prípadne lesy alebo nejaký porast. Modrou sú znázornené vodné toky. Šedou skaly a vyššie položené miesta, napríklad s kosodrevinou. Biele miesta znázorňujú zase roviny, údolia, prípadne samotné mestá a obce.

Legenda mapy – vysvetlivky

V nej sa dozviete čo znamenajú všetky tie piktogramy zaznačené v mape. Ak ste teda v samotnej mape našli nejakú značku a neviete čo znamená, určite ju hľadajte v legende – bude tam vysvetlená.

Ak sú v legende za sebou vyznačené trebárs tri značky (v jednom riadku), každá z nich má svoj význam. Vysvetlené sú v tom istom riadku, opäť v tom poradí, v akom sú zakreslené.

Príklad:

strom

Značenie turistických trás

Ďalšia veľmi užitočná pomôcka. V mape sa stretnete s rôznymi farebnými čiarami – červenými, modrými, zelenými a žltými. Každá z nich predstavuje určitú trasu, ktorú nájdete aj v teréne. Určite sa pri potulkách prírodou stretli s turistickými smerovníkmi = hríbikmi. Práve na nich sa nachádzajú šípky ku konkrétnym trasám, pričom každá je označená aj nejakou tou farbou. Ak sa vydáte po konkrétnej farbe (dajme tomu modrej turistickej značke), tak potom už len po ceste hľadáte rovnakú farbu (v našom prípade modrý pásik medzi dvomi bielymi pásikmi). Najčastejšie sú umiestňované na stromoch, prípadne špeciálne osadených žltých tyčiach.

Červenou farbou sú znázornené významné turistické trasy, ako napríklad magistrála cez Slovensko. Žltou farbou sú znázornené zase spojovacie trasy – tie sú väčšinou najkratšie.

Veľmi dobrou pomôckou je informácia o orientačnom čase, ktorý budete potrebovať na zdolanie tej ktorej konkrétnej trasy. Pri každej turistickej trase na mape je uvedený čas a šípka, ktorá udáva smer.

Na jednej strase tak môžete mať údaj o čase 0:45 a aj 0:35. Znamená to, že za približne 45 minút prejdete trasu v smere šípky a opačne ju zvládnete o 10 minút rýchlejšie. Podľa toho aj viete odhadnúť, že v prvom prípade pôjdete viac do kopca, v druhom prípade zase naopak.

Pozor! Tieto časy znázorňujú orientačný čas pre priemerne zdatného turistu. Ak idete s deťmi, treba nejaké tie minúty prihodiť naviac.

Vrstevnice

Aby ste vedeli zistiť, či vás čaká šľapanie do kopa alebo z kopca, prípadne, či pôjdete po rovine, tak na to vám poslúžia vrstevnice.

Je ich plná mapa a veľa ľudí si ich moc nevšíma, čo je škoda a trochu aj chyba. Vrstevnice sú zachytené tenkými čiarami, ktoré sú znázornené blízko seba. Čím bližšie sú tieto čiary pri sebe, tým strmší je terén v skutočnosti. Naopak, čím redšie sú vrstevnice znázornené, tým je terén rovinatejší.

Ak si teda budete vyberať konkrétnu trasu na turistiku, všimnite si aj to, ako husto sú znázornené jednotlivé vrstevnice – podľa toho zistíte, či vás čaká veľký kopec alebo viac-menej rovinka.

No, o mapách by sme mohli písať a debatovať dlhé hodiny. Dnes sme si predstavili aspoň to najzákladnejšie, čo by vám na vašich potulkách prírodou mohlo pomôcť.

Prajem pekné zážitky.