Nie je dovolenka ako dovolenka

V tomto článku Vám chcem priblížiť dovolenku materskú. Ale nie materskú matkinu, ale otcovu. Dovolenka znamená pre matku čas, keď musí mať všetko logisticky naplánované, aby bol čas na nevyspytateľnosti okolo dieťaťa. Tie zmeny spánkových rytmov, nálad, ťažkostí, radostí, smiechu sú náročné pre matku a preto nie je na škodu, ak by mala partnera doma a o starosti a radosti by sa delili každodenne.

Ak ste práve ukončili materskú dovolenku (po 6 mesiacoch od pôrodu), môžete nastúpiť do práce, ak má dieťa zabezpečenú opateru. Ďalšou možnosťou je prejsť na rodičovskú dovolenku a zostať s dieťaťom naďalej doma. Alebo sa vymeníte, otec zostane doma, vy môžete počas tohto časového obdobia pracovať. Je to veľmi lákavá možnosť, presvedčiť partnera či manžela, aby na materskú dovolenku nastúpil taktiež.

Ak spĺňa podmienky stanovené zákonom, teda je platcom poistného a má dostatočný počet týchto dní za rozhodujúce obdobie (je to jednoducho overiteľné telefonicky na linke sociálnej poisťovne, kde podajú okamžitú informáciu ako a či je možné požiadať o poberanie materskej dovolenky pre otca.) Otec isto rád pomôže s dieťaťom či deťmi v domácnosti a tento spoločne strávený čas je hodnotný pre všetkých. A samozrejme je aj finančne výhodný, keďže v takomto období sa zíde každé euro. Je to už len na samotnom otcovi, či je ochotný odísť z kolotoča pracovných povinností na pol roka a užiť si rodinku naplno.

Počas tohto obdobia matka stráca nárok na rodičovský príspevok. Otec môže zotrvať na materskej dovolenke 28 týždňov odo dňa vzniku nároku. Tento „polrok“ materskej si môže uplatniť do troch rokov veku dieťaťa. Možno z finančného hľadiska nie je všetkým jednoducho prístupné vzdať sa rodičovského príspevku na 5 mesiacov (po ukončení materskej otca vzniká za začatý 6. mesiac nárok na znovupoberanie rodičovského príspevku), ale deti rastú veľmi rýchlo, a ten čas, ktorý strávite spoločne na prechádzkach a výletoch sa vám, partnerovi aj dieťaťu či deťom bude rátať do budúcna ako krásna „dovolenka“.