Hry zamerané na rozvoj tvorivosti

Tvorivosť, kreativita a originalita, to sú tri slová, ktoré sú si podobné. Mohli by sme ich považovať za synonymá. Mnoho psychológov sa trápilo s vysvetlením pojmu tvorivosť. Vo všeobecnosti by sme mohli povedať, že tvorivosť alebo kreativita je proces, činnosť, pri ktorej vzniká čosi nové, zaujímavé, podnetné a užitočné.

Deti sú mimoriadne tvorivé bytosti, majú mnoho nápadov a otázok, pomocou ktorých sa usilujú dozvedieť o sebe a okolitom svete čo najviac. Ich tvorivosť by mali rozvíjať pedagogickí pracovnici už v škôlkach. Okrem učiteľov sa môžu pričiniť o rozvoj tvorivosti svojich detí aj rodičia. Vhodným spôsobom je hra, do ktorej sa môžu zapojiť všetci jej členovia. Namiesto sledovania televízie, či chatovania môžu deti stráviť príjemný čas so svojimi rodičmi pri hre. Je to výborne strávený čas aj pre dlhé zimné dni.

Hra je v období detstva nesmierne dôležitá. Prináša radosť, uvoľnenie, príjemné pocity, rozvíja fantáziu a myslenie, napomáha k mravnému a sociálnemu vývinu dieťaťa. Pri hre sa dieťa učí sebakontrole a dodržiavaniu pravidiel, získava poznatky a vedomosti. Ponúkam vám niekoľko aktivít, ktoré môžete vyskúšať doma so svojimi deťmi.

Dôležitým pravidlom pri hre je, že je dobrovoľná a dieťa by ste nemali nútiť, pokiaľ nemá záujem, alebo mu je hra nesympatická. Zo skúsenosti sú však hry na rozvoj tvorivosti medzi deťmi obľúbené a prijímané s veľkou obľubou. Tieto hry môžete hrať rovnako aj v skupine, prípadne vo dvojiciach. Nezabudnite si však pred každou aktivitou stanoviť čas, za ktorý máte danú úlohu splniť. Každú hru s deťmi zhodnoťte a vyhodnoťte, určite víťaza, opýtajte sa detí čo bolo pre nich najťažšie a čo im robilo problém.

Aktivity zamerané na rozvoj tvorivosti

1. Napíšte na papier čo najviac slov, ktoré sa začínajú na spoluhlásku “b”.
2. Napíšte na papier čo najviac slov, ktoré súvisia s letom.
3. Napíšte čo najviac nápadov, na aké iné využitie by sa mohli použiť predmety bežnej potreby ako varecha, dáždnik.

Pri týchto hrách sa stáva víťazom ten hráč, ktorý vymyslí čo najviac originálnych nápadov.

A niekoľko ďalších námetov:

1. Pokúste sa vymyslieť váš fantastický, vymyslený sen. Vyberte ten najoriginálnejší.
2. Pokúste sa zmeniť závery najznámejších rozprávok.
3. Predstavte si, že žijete v období Veľkomoravskej ríše. Čo by sa stalo, keby Konštantín a Metod neprišli na Veľkú Moravu?
4. Uveďte čo najviac najrôznejších spôsobov, ako by ste mohli doma šetriť s pitnou vodou.
5. Uveďte, v ktorých životných situáciách sa s vodou nešetrí.
6. Vymyslite krátky príbeh na 6 vopred dohodnutých slov, ktoré so sebou vôbec nesúvisia (napr.: slanina, ruža, kapce, tablet, almanach, selfie).
7. Napíšte, čo by robili spolužiaci, keby neexistoval internet, počítače, mobilné telefóny a všetky moderné technologické zariadenia.
8. Nakreslite symbol vašej rodiny.
9. Z akých ingrediencií by ste upiekli koláč priateľstva? (Príklad: láska, dôvera, úprimnosť…).

Tvorivý môže byť každý človek, avšak úroveň tvorivosti je pri každom z nás rôzna. Dobrou správou je, že tvorivosť sa dá rozvíjať. Pričiňte sa o rozvoj tvorivosti vášho dieťaťa aj vy, rodičia. Vyhraďte si niektoré dni na spoločne strávený čas pri rôznych hrách. Na trhu je niekoľko kníh, v ktorých nájdete množstvo hier, nielen na rozvoj tvorivosti.

Prajeme vám krásne a veselé chvíle pri hrách, ktoré pobavia, ale aj poučia.