Pohľad za roh

Azda každé malé dieťa sa rado hrá na špiónov a pozorovateľov. Chvíle na hru im môžete spestriť aj výrobou jednoduchého periskopu.

Čo budeme potrebovať

  • dve zrkadielka
  • pero alebo ceruzku
  • nožnice, prípadne orezávač
  • vysokú kartónovú škatuľu (prípadne škatuľu od mlieka – so štvorcovou podstavou)
  • trojuholníkovú kartičku (pravouhlý rovnoramenný trojuholník)

Postup

1. pomocou trojuholníka nakreslite na jednu zo stien škatule dve šikmé čiary – obr. 1
2. podľa čiar vystrihnite, prípadne orezávačom vyrežte štrbiny – obr. 2

001

3. škatuľu potom obráťte na protiľahlú stranu a tam tiež nakreslite pomocou kartónového trojuholníka čiary. Pozor ale, tie musia byť čo najpresnejšie oproti čiarám na protiľahlej strane škatule. Znova vystrihnite alebo naražte štrbiny podľa čiar – obr. 3
4. do štrbín zasuňte zrkadielka. Pričom horné zrkadlo musí byť obrátené odrazovou plochou nadol. Spodné zrkadlo musí byť obrátené zase odrazovou polochou smerom nahor – obr. 4

002

5. oproti hornému zrkadlu nakreslite veľký štvorec a vystrihnite ho celý preč – obr. 5
6. hrotom ceruzky urobte na zadnej strane škatule dieru (na opačnej strane ako ste vystrihli štvorec) – obr. 6

003

Periskop je hotový!

Námet a obrázky prevzaté z knihy „Moja kniha pokusov – Svetlo“. Vyšlo vo vydavateľstve Champagne Avantgarde v roku 1992.

Inzercia