Skomoleniny

Skomoleniny, alebo hry so slovami, si môžete zahrať so staršími deťmi. Ale môže to byť dobrá zábavka aj pre vás – rodičov. Super hra na rozhýbanie mozgových závitov. Úlohou hráčov je rozlúštiť skomolené slová, resp. poprehadzované písmenká tak, aby dávali zmysel.

Varianty hry môžu byť rôzne – môžete dať skomolené slová rozlúštiť len jednému dieťaťu, prípadne môžete tie isté slová dať viacerým deťom (zhruba rovnako starým) a usporiadať súťaž – kto ich skôr rozlúšti. Ak budete hrať viacero hier, skúste každú z nich zameraná na inú tému – teda slová, ktoré budú mať nejakú súvislosť (ovocie, povolania…).

Zopár príkladov hier (a k nim samozrejme aj správne odpovede)

1. hra

a) RDMOÁ (modrá)
b) ŽORÁNVOA (oranžová)
c) TÁLŽ (žltá)
d) LIFOVAÁ (fialová)
e) NÁEZLE (zelená)
f) VRŽÁOU (ružová)
g) DNÁHE (hnedá)
h) RAČNEI (čierna)
i) VMAOTMÁROD (tmavomodrá)
j) LEABI (biela)

2. hra

a) VARKA (krava)
b) ZKAO (koza)
c) AOCV (ovca)
d) POLITANA (antilopa)
e) NLSO (slon)
f) RGITE (tiger)
g) KRALOŽ (žralok)
h) EVEDMĎ (medveď)
g) RADOPEL (leopard)
h) YSR (rys)

3. hra

a) OVÁN ABŇA (Nová Baňa)
b) CNESIA (Senica)
c) LAVIBARSTA (Bratislava)
d) BREKOMŽURO (Ružomberok)
e) MLACKYA (Malacky)
f) TÁRAS VUBAĽOŇ (Stará Lubovňa)
g) INALŽI (Žilina)
h) OVERPŠ (Prešov)
i) VOŇAŽAR (Rožňava)
j) MOKRÁNO (Komárno)

Takýchto a podobných skomolením môžete pripraviť veľmi veľa. Pomôckou vám môže byť akýkoľvek slovník alebo kniha, z ktorej vytipujete slová a už len poprehadzujte písmená – a aktivita je na svete!

Námet a úlohy prevzaté z knihy Kedy tam už budeme? Kniha vyšla vo Vydavateľstve Slovart v roku 2015.

Inzercia