Niečo o mne

Svoje stredoškolské štúdium som ukončila na Škole úžitkového výtvarníctva, odbor Propagačná grafika. V ďalšom štúdiu som pokračovala na Akadémii umení v Banskej Bystrici, kde som študovala Filmovú dramaturgiu a scenáristiku. Mám rada divadlo, film, literatúru a rada tiež navštevujem galérie, múzeá a kultúrne podujatia.