Hrdinovia dejín

Viete, kto vyrobil prvého „plyšáka“? Táto kniha vám to prezradí. Milá knižka plná osobností, ktoré zasiahli náš svet a priniesli mnohé pozitíva. Niektorí z nich ovplyvnili najmä deti, ako napríklad výrobkyňa prvého plyšového medvedíka. Knižnú podobu, ktorá je prístupná najmä detskému čitateľovi im dala spisovateľka Silvia Havelková a o svojej knihe nám povedala viac v rozhovore.

Kto sú Hrdinovia dejín?

Kniha Hrdinovia dejín je zbierkou 30 životných príbehov svetových a národných osobností, ktoré ovplyvnili dejiny ľudstva. Pri tom nejde mnohokrát o skutočne najvýznamnejšie osobnosti, ktoré by si bežný človek predstavil. Ľudstvo, a hlavne detský svet, ovplyvnili napr. aj Margaret Steiffová, Jacob a Wilhelm Grimmovci, Astrid Lindgrenová či každá mama na svete. Texty sú ľahko čitateľné a primerane dlhé pre začínajúceho čitateľa. Všetky príbehu nesú pravdivé informácie o osobnostiach, pre pútavosť príbehu sú obohatené o fikciu, ktorá však nijako neovplyvňuje hodnovernosť faktov. Aby si deti ľahšie zapamätali každú osobnosť, je v závere príbehu o nej ešte krátka báseň.

Čo bolo vašou motiváciou k napísaniu tejto knihy?

Už ako dieťa ma fascinovali známi ľudia, ale vždy som o nich našla len stručnú informáciu. Ak som chcela vedieť viac, musela som siahnuť po hrubej knihe a práve o tých, na ktorých som bola najviac zvedavá, som v knižnici nenašla nič. Hrdinovia dejín približujú deťom život a dobu, v ktorej postavy žili, prijateľnou a ľahkou formou.

Vaša kniha pútavo približuje detskému čitateľovi známe historické postavičky. Je učebnou pomôckou. Aké máte reakcie od učiteľov či žiakov, ako sa im pracuje s týmto zaujímavým materiálom?

Verím, že každý príbeh dokáže dieťa zaujať, pokiaľ je podaný pútavo. Forma podania informácií príbehmi pôsobí veľmi pozitívne na emočnú inteligenciu detí, nehovoriac o tom, že deti si fakty omnoho lepšie pamätajú. Takže, aj keď kniha na prvý pohľad pôsobí obyčajne, nie je ani obvyklou rozprávkovou knihou, ani obvyklou učebnicou. Pani učiteľky si knihu chvália – pokiaľ k nej pripoja aj vzdelávací program so zážitkovým učením, stávajú sa Hrdinovia dejín aj budovaním kladných vzťahov učiteľ – žiak, žiak – škola. Samotným deťom sa kniha páči – príbehy o osobnostiach začínajú vždy detstvom, ktoré im je blízke. Možno sa niekomu Hrdinovia dejín nepáčili, ale ku mne zatiaľ prišli len tie pozitívne reakcie.

kniha_hrdinovia_dejin

Bolo náročné vybrať 30 zaujímavých osobností?

Áno, toto bolo veľmi náročné. Pani učiteľka, ktorá tvorila k Hrdinom dejín didaktickú časť, si napísala zoznam „svojich“ cca 50 osobností, ja 50. Spoločným prienikom sme vybrali väčšinu z nich. Zvyšok sme doplnili ona i ja podľa toho, ako sme to cítili.

Ktorá postava z dejín vás osobne najviac zaujala?

To je veľmi ťažká otázka. Knihe predchádzala niekoľkomesačná príprava a študovanie faktov. Pri hrdinoch z minulosti som mnohokrát našla informácie, ktoré si navzájom odporovali, preto bolo veľmi ťažké vybrať „pravdu“. Silne na mňa zapôsobil Ezopov príbeh, ale nemôžem povedať, že by ma ostatné osobnosti nezaujali.

A čo vaša ďalšia tvorba?

Po Hrdinoch dejín mi vyšli pre deti ešte knihy Školienkina čítanka (2013), Stratené rozprávky Považia (spolu s ďalšími tromi autormi, 2013), Rozprávky z trávy (2013) a Rozprávky a povesti mikroregiónu Teplička (2014). Najnovšia kniha pre deti vyjde vo vydavateľstve Ikar v marci 2016. Ide o 15 samostatných rozprávok, ktorých témy vymýšľali samotné deti. Preto sa z nej dozviete, ako rýchlovarnú kanvicu napadol vodný kameň, ako sa televízor chcel pozerať na televízor, či ako to dopadne, keď ocko zo starých vecí vyrobí upratovacieho robota. Momentálne dorábam dve nové detské knihy.