Niečo o mne

Záujmy: tvorivé, kreatívne riešenia všetkého druhu, háčkujem, mám vlastný obchodík na sashe.sk/MaggieS, vediem keramický krúžok na ZŠ Skalka nad Váhom, nakrúcam pamätníkov v projekte Príbehy 20. storočia, píšem články, poviedky do internetových časopisov.

úspechy: moje tri neposlušné deti :), vlastný obchodík, tretie miesto v celonárodnej recitačnej súťaži Vansovej Lomnička 2015 a čas, ktorý vždy žijem v zmysle - práve teraz