Ako deti naučiť pozitívne riešiť svoje spory. Dá sa to? (3. časť)

Najlepší spôsob, ako pretaviť techniku do praxe, či ako využiť rady v konfliktnej situácii, je konkrétny prípad. Nech sa páči.

Na dvore sa strhla bitka. Katka sa posmieva Miškovi, ktorý nosí okuliare, že vyzerá ako Pokemon (keďže rozprávkové postavičky majú veľké oči). Miško sa urazí a chlapsky vyrieši problém. Buchne Katku po hlave tenisovou raketou, čo má práve v ruke. Katka sa rozplače a vykrikuje: „Nenávidím ťa, nikdy sa s tebou nebudem hrať.“ Do toho „priletí“ mama. Začína mediačná technika v praxi.

Mama: Čo sa stalo?
Katka, Miško: On je sprostý. Ona je koza. (Navzájom sa prekrikujú.)
Mama: Katka, Miško, chcem vedieť od každého, čo sa stalo. Ale každý z vás mi to povie sám a druhý mu nebude skákať do reči.
Katka: On ma buchol raketou. Neznášam ho.
Mama: Aha, bolí ťa rana, si nahnevaná, že ti ublížil.
Miško: Ona sa mi posmieva.
Mama: Aha, si smutný, že ti vymýšľa prezývky. Tebe sa to nepáči. Hm, tak čo urobíme?
Miško: Nechcem, aby sa mi posmievala.
Katka: Nechcem, aby ma bil.
Mama: Spíšeme mediačnú dohodu. Nabudúce, keď sa ti bude Katka posmievať, tak jej povieš – nerob mi to, mne sa to nepáči. A ty, Katka, hneď prestaneš. A Katka, keď ťa Miško buchne, tak mu povieš – nerob mi to, bolí ma to. A ty, Miško, hneď prestaneš. Ak to nedodržíte, dostanete trest – upratať kuchyňu, vynášať týždeň smeti. Súhlasíte?
Katka, Miško: Tak dobre. (Obaja si napíšu lístok s dohodou, podpíšu a doma vyvesia na chladničku. Keďže deti sú susedia, dohodneme sa na treste aj s Miškovou mamou.)

Poznámka: Mediačná dohoda je zvlášť účinná v sporoch, ktoré sa medzi deťmi neustále opakovane vyskytujú.

Zdroj: Kopányiová, A.- Smiková, A. Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach.