Honey, english is easy! Alebo ako deti učiť angličtinu.

Deti na prvom stupni začínajú angličtinou „zostra“ už v prvom ročníku, väčšina má za sebou už aj predškolskú angličtinu. Ako sa však s nimi učiť, aby to brali ako zábavu, ktorá zanechá trvalé stopy na ich schopnosti bez problémov komunikovať v anglickom jazyku?

Učiteľka angličtiny, prekladateľka a niekdajšia tlmočníčka Zuzana Dúžeková odporúča najmä formu hry. Pripomína, že prvý ročník je náročný sám o sebe.

Ako sa s deťmi učiť angličtinu? Opakovať slovíčka do nemoty?

Počúvanie je základom učenia akéhokoľvek jazyka. Presne tak, ako je to v materinskom jazyku. Ten sa deti neučia, iba počúvajú a na základe počúvania si postupne materinský jazyk osvoja. Nikto im nevysvetľuje pravidlá, čo je skloňovanie, časovanie, množné číslo. Nič nepíšu, nič nečítajú, ale mozog si to aj tak osvojí. To znamená, že pri výučbe cudzieho jazyka volíme takisto nenásilné spôsoby. V žiadnom prípade nenútime deti rozprávať.

Ako môžu rodičia deťom pomôcť, aby si jazyk postupne osvojovali?

Ideálne je balansovať komunikáciu v cudzom a materinskom jazyku v domácom prostredí.

V súčasnosti je u rodičov malých detí obľúbené učenie angličtiny do 5 rokov veku dieťaťa, kedy jeden z rodičov na dieťa dennodenne hovorí napríklad jednu hodinu. Údajne sa tak deti naučia plynule rozprávať.

Vôbec neviem, prečo by to malo byť hodinu denne. Dieťa nemá schopnosť takto dlho sa koncentrovať a bude unavené, zničené.

Čo teda funguje najlepšie?

Priebežne počas celého dňa. Ja sa mojej dcéry od malička pýtam: „Tak čo láska, dáš si mliečko? Poď ideme sa prezliecť.“ Takéto pokyny dávam v angličtine aj v slovenčine. Netreba bazírovať na tom, aby nám to dieťa zopakovalo. Časom však dôjde k tomu, že dieťa ten pokyn vykoná, reaguje na náš podnet v cudzom jazyku. Hups, a vtedy vidím, veď ono mi rozumie.

A čo rozprávky, pesničky v angličtine, púšťať či nepúšťať?

Rodičia, ktorí si netrúfajú na bilinguálnu komunikáciu,  tak je super, ak dieťa vystavia aspoň pesničkám, rozprávkam v angličtine. Vôbec nie je podstatné rozumieť každému slovu, ľudský mozog má okrem iného schopnosť pochopiť význam a deti „fičia“ na vizuálnom učení. Čiže keď zároveň vidia aj počujú, podvedome naberajú jednotlivé slová a slovné spojenia. Mnohokrát o tom ani samé nevedia.