Predstavujeme detské časopisy

Dnes by sme si predstavili štyri časopisy, ktoré sú vhodné pre deti predškolského veku a mladšieho školského veku. Prečo detské časopisy? Dnešné dieťa sa už od malička stretáva s internetom a multimediálnymi informáciami. Knihy a časopisy sú posunuté do úzadia a preto je dôležité deťom ponúknuť aj tieto zdroje ako možnosti na získavanie nových informácií, vedomostí, zručností. Okrem iného sa nimi podporuje predčitateľská a čitateľská gramotnosť.

Z časopisov, ktoré sú určené pre deti od 3 do 10 rokov som vybrala štyri, ktoré poznám, a ktoré sú podľa mňa výborné pre zábavu aj učenie. Deti sa tak zábavnou formou učia získavať informácie a tiež získavajú predčitateľskú a čitateľskú gramotnosť.

Ktoré časopisy sú vhodné pre deti predškolského veku (3 – 6 ročné) a prečo? Stretla som sa a teda poznám dva časopisy, ktoré sú vhodné pre deti do 6 rokov, ktoré ešte nevedia čítať a písať.

Včielka

Časopis, ktorý sme poznali ešte my starší, keď sme boli deťmi. Včielka sa však zmenila vzhľadovo aj obsahovo, nakoľko sa časopis musel prispôsobiť dobe a spoločnosti. Dizajnovo je atraktívnejší a formátovo väčší ako jeho predchodca. Keďže je Včielka určená pre deti, ktoré ešte nevedia čítať, je v nej veľa obrázkov a málo textu. Je tematicky ladená, básne sú dopĺňané obrázkami alebo obrázky dopĺňa text. Deti sa môžu naučiť aj pesničku, ktorá je rovnako doplnená obrázkami.

Na predčitateľskú gramotnosť je v ňom maľované čítanie, teda text doplnený obrázkami, čítanie a písanie tlačených písmen, ktoré deti vyvodia na základe prvej hlásky z obrázka. Vo Včielke tiež nájdete úlohy na získanie matematických predstáv – postupnosť, orientácia v priestore. Nechýbajú omaľovánky a vystrihovačky.

Macko Pusík

Tento časopis je určený tiež pre predškolákov. Prispôsobený je tomu dizajn, formát aj obsah. Deti upúta veľkými obrázkami a zaujímavými úlohami. V tomto časopise nájdu aj návod na hry s pravidlami, kde si môžu precvičovať rôzne vedomosti. Napríklad kvarteto, pomocou ktorého si precvičujú pomenovanie zvierat a vecí.

Mne osobne sa veľmi páčia recepty pre deti, ktoré sú zaujímavo a kreatívne podané a vyobrazené. Myslím, že týmto spôsobom sa deti môžu niečo naučiť, sami si urobiť a použiť pritom všetku svoju fantáziu.

Z tohto časopisu by som ešte vyzdvihla osemsmerovku pre predškolákov, ktorá je zostavená z obrázkov, pod ktorými sú slová, ktoré pomenúvajú obrázky. Deti obrázky pomenujú a slová hľadajú aj podľa napísaných slov pod obrázkami a vyčiarkujú v osemsmerovke. Nielen že si precvičujú pamäť a pozornosť, ale učia sa aj pravidlá lúštenia krížoviek veku primeraným spôsobom. Táto aktivita patrí aj k predčitateľskej gramotnosti, deti si zapamätávajú tvary a názvy písmen.

Ďalšie dva časopisy, Vrabček a Fifík, sú určené pre deti mladšieho školského veku (6 – 10 rokov), pretože obsahujú viac písaného textu. Ten je určený na precvičenie čítania, ale aj na získanie informácii, teda deti si precvičujú čítanie s porozumením, na ktoré je v dnešnej dobe kladený veľký dôraz.

Vrabček

Je určený pre prvákov a druhákov na základných školách. Vrabček je mesačník a vychádza počas školského roka. Jeho obsah dopĺňajú niektoré aktivity, úlohy, ktoré deti robia v škole. Vo Vrabčekovi si deti môžu zábavnou formou precvičiť a doplniť to, čo sa učia v škole. Sú tam básne, obrázkové príbehy na dopĺňanie – dokončenie príbehu.

Deti si môžu tiež obrázky vystrihnúť, poskladať ich podľa poradia a vyrobiť si leporelo. Pravidelné sú výtvarné súťaže, do ktorých sa môžu zapojiť. Pre druhákov sú určené obrázky s krátkymi textami na precvičenie čítania a na získanie nových informácií o rôznych živočíchoch. Rovnako v časopise nájdeme aj rôzne typy krížoviek: osemsmerovky, obrázkové krížovky, či krížovky s legendou, ktorými si deti cvičia pamäť, logiku a rozvíjajú slovnú zásobu.

Fifík

Posledný zo štyroch predstavených časopisov je určený tretiakom a štvrtákom na základnej škole. Obsahuje viac písaného textu a menej obrázkov. Texty sú zamerané na porozumenie čítaného – teda témy textov, poviedok, povestí vychádzajú z ich záujmov a skúseností. Zväčša sa týkajú blízkeho prírodného a sociálneho prostredia. Deti sa tu stretnú s vtipmi aj slovnými hračkami.

Krížovky a vystrihovačky sú už zložitejšie, primerané tejto vekovej skupine. Pre asi desaťročné deti je určená rubrika Klebietky. V nej sa dozvedia novinky o populárnych osobnostiach, spevákoch a zaujímavých udalostiach. Táto rubrika podporuje kritické triedenie informácií. Nechýba ani zábavná angličtina, kde si zábavnou formou precvičujú cudzí jazyk.

Prečo predstavujeme detské časopisy rodičom? V prvom rade je to veľmi dobrá forma, ako s dieťaťom efektívne a zaujímavo tráviť voľný čas. Ako dieťaťu ponúknuť aktivity, ktorými sa učí, ktorými je vychovávané. Tiež ako v ňom vzbudiť záujem o čítanie, ktoré je dôležité pre celoživotné vzdelávanie, nevyhnutné pre dnešnú spoločnosť. A najmä ponúkam rodičom voľnočasovú aktivitu, ktorá môže zabrániť rôznym závislostiam ako je internet a rôzne sociálne siete.

Časopisy sú z finančného hľadiska dostupné pre každého (záleží aj na preferovaných hodnotách), dajú sa buď predplatiť alebo kúpiť, prípadne požičať v knižnici.