Niečo o mne

V roku 2008 som začala študovať na Univerzite Komenského v Bratislave, na Pedagogickej fakulte, katedre predprimárnej a primárnej pedagogiky, odbor Učiteľstvo pre materské školy a školské kluby. V roku 2011 som tento odbor ukončila a získala som bakalársky titul. Od roku 2012 som začala pracovať v školstve, konkrétne ako učiteľka v materskej škole. Pokračovala som ďalej v magisterskom štúdiu, na tej istej katedre, ale v odbore učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Magisterské štúdium som ukončila v roku 2013. V tom istom roku som začala vyučovať na základnej škole ako učiteľka pre primárne vzdelávanie. O dva roky neskôr som na katedre predprimárnej a primárnej pedagogiky ukončila rigorózne konanie, rigoróznou skúškou a získala som titul PaedDr.

Medzi moje záujmy patrí tanec, bicyklovanie, plávanie. Mám rada zvieratá a prírodu. Moja práca je pre mňa koníčkom. Pracovať s deťmi je veľmi náročné, ale aj milé, tvorivé a prináša mi radosť a energiu do života. V škole pripravujem deti na matematické, spevácke, recitačné a tanečné súťaže. V detskom časopise Vrabček boli uverejnené viaceré kresby mojich žiačok.