Papierové ovocie

Zimné dni môžeme stráviť aj tak, že si spolu s deťmi vyrobíme papierové ovocie, napríklad ako výzdobu do bytu.

Čo budeme potrebovať?

  • farebný papier
  • výkres
  • nožnice
  • ceruzku
  • lepidlo
  • dierkovač
  • šnúrka alebo niť
  • maketu jablka so stopkou
  • maketu jablka bez stopky

Pozn.: na jedno jablko z farebného papiera budeme potrebovať maketu jablka so stopkou, ktorú si vyrobíme z výkresu a maketu jablka bez stopky, ktorú si tiež vyrobíme z výkresu. Zručnejšie deti si môžu makety vyrobiť bez predlohy, ostatným môžeme pomôcť predlohou, ktorú si nájdeme napríklad na internete.

Ako budeme postupovať

Makety jablka si nakreslíme buď s predlohou alebo bez predlohy na výkres a vystrihneme ich. Vezmeme tvrdší farebný papier a obkreslíme naň maketu jablka so stopkou. Opäť vystrihneme. Tento istý postup použijeme aj pri makete jablka bez stopky, ale túto časť si obkreslíme 4-krát. Tiež vystrihneme (nemusíme použiť tvrdý farebný papier).

Teda máme jednu hlavnú časť, ktorú tvorí jablko so stopkou z tvrdého papiera a 4 časti, ktoré nalepíme tak, že vezmeme 2 z nich a nalepíme z jednej strany jablka so stonkou, a potom druhé dve časti nalepíme z druhej strany.

Ako lepíme časti jablka bez stopky na hlavnú časť jablka so stopkou?

Polovicu jablka bez stopky zlepíme s hlavnou časťou, ktorú umiestnime do prvej polovice hlavnej časti jablka so stopkou. Druhú časť zlepíme s druhým jablkom bez stopky, ktorého časť umiestnime v druhej časti jablka so stopkou.

SAMSUNG

Ten istý postup použijeme pri výrobe hrušky, či slivky… čím viac farieb, tým krajšia bude výzdoba… Dielo je náročné na čas, ale zvládnu to aj 5-6 ročné deti. Ovocie z papiera môžeme poukladať do košíka, položiť na stôl, poličku, či skrinku. Prípadne dierkovačom urobíme dierku, prevlečieme šnúrku a zavesíme alebo len nalepíme lepiacou páskou na okno.