Fyzická práca šľachtí

… a nabíja skvelou energiou … a navodzuje dobrý spánok … a prehodnotí naše priority … a rozvíjame skrz ňu svoje zručnosti…

… nuž a teraz to prepojenie s deťmi, o ktoré na tomto portáli ide. Otázka: Koľko užitočnej fyzickej aktivity, ktorá nie je zameraná na výkon, robí moje dieťa? To, že naša práca prináša nejaký úžitok, má úžasný psychologický efekt. A to, že nám pri nej nikto nepočíta body alebo nemeria čas, nám umožňuje, aby sme sa plne do nej pohrúžili. Pri takýchto aktivitách vznikajú silné priateľstvá a zapájame naše telo i myseľ osviežujúcim, už zabudnutým spôsobom.

Naši predkovia žili opačný extrém: priveľa fyzickej aktivity, od ktorej boli priam existenčne závislí a žili pod tlakom s otázkami ako: čo ak príde krupobitie a zničí mi úrodu? Niekde tam vznikol odpor k práci. No my už si to môžeme viac užívať, pracovať menej a nemyslieť len na výnosy a každodennú lopotu. Ide o odtrhnutie sa od počítačov, tabletov, hracích kozol, mobilov, učebníc… Je super, že zatiaľ väčšina našich detí chápe, že jablko pochádza v prvom rade zo stromu, nevyrobili ho v supermarkete. Trend ide však opačným smerom, dôkazom je úbytok zručných remeselníkov. Bolo by fajn, keby sa nám ešte tento prúd podarilo zvrátiť a keby naše deti a ich deti vedeli identifikovať kapustu a mali by predstavu o tom, ako vyrobiť niečo z dreva.

Zaujímavou voľbou môže byť pre deti skauting, kde sa skutočne deti naučia veľa praktických vecí do života, a to nielen v zmysle manuálnych zručností, ale aj tzv. „soft skills“ (komunikácia, spolupráca, analytické myslenie…). Existuje aj mnoho ďalších možností, najmä ak dieťa nemôže dochádzať na pravidelnú aktivitu. Víkendovkyjednorázové brigády organizujú mnohé občianske združenia, stačí si nájsť vo svojom okolí. Za stredné Považie môžeme spomenúť o.z. Pre prírodu, o.z. Koza, o.z. Kvas. Len si vybrať aktivitu: Sadiť stromy? Kosiť lúky? Majstrovať vtáčie búdky či hmyzie hotely?

Výber je veľký, stačí sa chcieť zušľachtiť (a zamazať, a unaviť, a strhnúť…) prácou.