Niečo o mne

Občianske združenie Kvas sme založili v Piešťanoch roku 2011 ako partia mladých ľudí, ktorá vyrastala v ekologických krúžkoch, zapájala sa do ochranárskych akcií a venovala sa prírodným vedám aj v nasledujúcom štúdiu. Ekologické a environmentálne aktivity v našom okolí preto tvoria bázu našej činnosti. Naše postoje však postupne dozrievali a my sme si uvedomili, že životné prostredie pre nás neznamená len prírodu, zvieratá a rastliny, ale aj mesto, ľudí a vzťahy. V tomto duchu sme postupovali aj pri tvorení kultúrneho a komunitného centra ŽiWell roku 2012 alebo pri rozširovaní našej činnosti o ďalšie aktivity.