Ako pomôcť dieťaťu uľahčiť vstup do materskej školy (1. časť)

Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom veku. Podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

„Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škôlke“ – Robert Fulghum

Predpríprava na škôlku

Dieťaťu uľahčíte pobyt v škôlke niekoľkými spôsobmi:

1. naučte ho základným hygienickým návykom
Je dobré, ak sa vie dieťa samostatne obliekať, jesť, zaspávať, použiť toaletu, umyť a utrieť si ruky, vyčistiť zuby, prezuť sa, vysmrkať sa, dať si pri kýchaní ruku pred ústa, uložiť si hračky. Častokrát sa stáva, že až pol roka pred nástupom do škôlky rodičia začnú dieťa učiť na záchod, obliekať sa, samé zaspávať a pod. Je toho veľa nielen na dieťa, ale aj na rodiča v takom krátkom čase všetko dieťa naučiť. Zažívame stres, keď sa nedarí, mnoho výčitiek a plaču. Pritom sa to dá všetko pekne naučiť postupne a s radosťou. Dieťa bude v škôlke sebavedomejšie, pretože to bude možno učiť iné deti, nebudú sa mu vysmievať a navyše tým uľahčí prácu učiteliek, ktoré ho za jeho samostatnosť určite radi pochvália.

2. navyknite ho ešte pred škôlkou byť bez vás
Nechajte ho napríklad dopoludnia u kamarátky, celý deň u niekoho z rodiny, pár dní u starých rodičov a pod. Tieto zručnosti môžete kľudne budovať už od 6 mesiacov. Dieťa si zvyká na samostatnosť, nezávislosť od rodičov postupne a príma to ako niečo samozrejmé. V týchto dňoch bez detí si môžete oddýchnuť, venovať sa vzťahu s manželom, športu, alebo len sebe. Odlúčenie od detí na nejakú dobu prináša veľmi veľa dobrého nie len pre vás, ale aj pre dieťa.

3. ešte pred nástupom do škôlky je dobré ísť párkrát na prechádzku popri škôlke, keď sú deti na dvore a hrajú sa
Je veľká pravdepodobnosť, že vás bude volať, aby ste sa tam šli hrať. Vtedy máte krásnu príležitosť dieťaťu škôlku predstaviť, porozprávať sa o nej a tiež mu môžete povedať, že keď príde čas, ísť do škôlky, tak pôjde práve do tejto, ktorú si obzerá. Dieťa sa bude na škôlku tešiť, pretože hrať sa na dvore na krásnych farebných preliezkach s mnohými deťmi túži skoro každé dieťa. No povedzme si, ktoré dieťa nás stále neťahá do kolektívu a na preliezky?

4. navštívte škôlku aj vo vnútorných priestoroch
Keď už viete, že ste do konkrétnej škôlky prijatý, môžete poprosiť pani riaditeľku, či by vám a dieťaťu v poobedných hodinách, keď už nie je tak veľa detí a povinností, predstavila škôlku, učiteľky a niečím motivovala dieťa, aby sa do škôlky tešilo. (Môžete sa vopred dohodnúť, na čo má upriamiť pozornosť dieťaťa. Ak sa vaše dieťa rado hráva s bábikami, tak na bábiky, alebo ak má rado stavebnice, tak mu môže poukazovať rôzne stavebnice, ktoré v škôlke majú a pod.) Pre vás aj pre dieťa týmto urobíte veľkú službu a v septembri sa vám to pozitívne vráti v podobe toho, že vaše dieťa bude vedieť do čoho ide, čo ho tam čaká a na čo sa má tešiť. Dieťa bude v podstatne menšom strese z neznáma a to sa pozitívne odrazí na prvých dňoch v škôlke.

5. vyhnite sa strašeniu škôlkou
Pokiaľ chcete, aby sa dieťa na škôlku tešilo, tak vo vašej bežnej komunikácii nesmú mať miesto frázy typu: „Však počkaj v škôlke ťa naučia!“ „V škôlke sa papá všetko!“. Strašiť dieťa škôlkou je nevhodné a poproste o to aj ostatných členov rodiny. V opačnom prípade môžete v dieťati vyvolať dojem, že škôlka je zlá, nebude sa mu tam chcieť ísť a bude vám robiť ranné scény. Veď uznajte samy, vy by ste sa tam tešili, keby ste vedeli, že tam budete musieť iba poslúchať?

6. rozprávajte sa s dieťaťom o škôlke a o všetkom, čo sa tam bude robiť
Pripravte ho na to, aké sú tam pravidlá, čo všetko sa naučí a že si nájde mnoho kamarátov. Povedzte mu, že vy idete do práce a doma nikto nebude a hlavne, že sa pre neho vrátite. Nič mu nezatajujte a odpovedajte dieťaťu jasne, zrozumiteľne a pravdivo. Ak sa dieťa na niečo spýta, čo sa mu pravdepodobne nebude páčiť, tak mu môžete pomôcť vymyslieť alebo ukázať, ako sa s tým môže vysporiadať.

7. urobte si z prvého dňa škôlky krásnu a radostnú udalosť
Večer si spolu s dieťaťom nachystajte oblečenie, všetky veci, ktoré do škôlky potrebuje a porozprávajte mu, ako to bude ráno vyzerať a ako si to predstavujete. Opýtajte sa aj dieťaťa, ako by to chcelo ono a dohodnite sa na spoločnom rannom „rituáli“.

Inzercia