Inzercia

Nefunkčná rodina a deti

„Čo sa deje? Prečo sa rodičia už nerozprávajú? Kto za to môže?“ To sú zvyčajne otázky, ktoré si kladú deti, keď sa rodina stáva nefunkčnou a rodičia zvažujú rozvod. Pre deti je to skutočnosť, ktorú pociťujú ako niečo, čo ich ohrozuje. Zlé je, že rodičia si to pri svojich nedorozumeniach často nevšímajú.

Kým sú deti malé, veľmi to nevnímajú, ale neskôr sa nad všetkým zamýšľajú a ťažko všetko prežívajú. Je smutné, ak si to rodičia nevšimnú a nevenujú v rámci svojej výchovy pozornosť aj tomu, aby deti kým môžu uchránili od vnímania svojich problémov. Keď rozhovory s deťmi zanedbajú, môže sa stať, že deti budú mať pocit, že za všetko môžu ony.

Preto už v počiatkoch nezhôd by mali rodičia venovať svojim deťom veľkú pozornosť. Mali by sa s nimi veľa rozprávať, snažiť sa im všetko vysvetliť a hlavne dávať pozor, čo a ako im povedia. Sú veci, ktoré deti vnímajú úplne inak ako dospelý. Napríklad ak rodič v súvislosti s rozchodom dieťaťu povie, že ak chce zostať s druhým rodičom, tak nech to spraví a zároveň mu nevysvetlí, že ho veľmi ľúbi, môže to dieťa pochopiť tak, ako keby ho tento rodič odmietal.

Rovnako robia rodičia často chybu, ak dieťa používajú ako nástroj pomsty druhému rodičovi. Je to nesprávne a poznačí to dieťa. Dieťa má byť od problémov dospelých chránené a nie do nich zaťahované. Je smutné, že nad tým sa rodičia nezamýšľajú.

Zároveň je smutné, že často po rozchode rodič, ktorý nemá dieťa zverené, stratí oň záujem. Tým dieťaťu veľmi ublíži, lebo sa cíti odstrčené. V takomto prípade je na druhom rodičovi, aby sa snažil dieťaťu pomôcť správnou výchovou a podporou, aby danú situáciu nevnímalo ako trest za niečo, za čo vôbec nemôžu.

Všetko môže napraviť len správny a citlivý prístup vo výchove.