Inzercia

Rodičia verzus moderné technológie: Nastavenie obchodu Google play

V tomto návode sa budeme venovať spôsobu, ako filtrovať nevhodný obsah a zabezpečiť uskutočňovanie platieb v obchode Google play (ďalej obchod). Ide o internetový obchod, ktorý ponúka obsah pre elektronické zariadenia bežiace na operačnom systéme Android. Fotky pre potreby návodu boli získane cez smartfón s verziou Androidu 4.1.1. Návod si rozdelíme do niekoľkých otázok, na ktoré následne budeme hľadať odpovede.

  • Je možné mať pod kontrolou pripojenie na internet?
  • Môžem filtrovať obsah, ktorý je nevhodný pre deti a mládež?
  • Môžem prekaziť uskutočnenie neúmyselnej platby v rámci obchodu alebo aplikácie?
  • Môžem sa cez obchod dozvedieť aktuálne informácie o rodičovskej kontrole?

Poďme teda nájsť odpoveď na prvú otázku.

Je možné mať pod kontrolou pripojenie na internet?

Odpoveď je áno. Ide o dôležitú otázku, keďže mobilný internet môže mať obmedzenia, ktoré po prekročení dokážu vyjsť draho. Nastavenie o pripojení sa nachádza priamo v obchode.

Prvý krok:
Po otvorení obchodu sa zobrazí úvodná obrazovka, ktorú vidíme na obrázku. K nastaveniam sa dostaneme po kliknutí na mriežku vľavo hore, ktorá je zvýraznená červeným kruhom.

Druhý krok:
Po otvorení menu ho musíme zrolovať smerom dole, tak ako ukazuje červená šípka. Je dôležité dodať, že tieto dva kroky sa budú v našom návode ešte viackrát opakovať, keďže v tomto menu sa nastavuje väčšina vecí.

Tretí krok:
Po zrolovaní sa zobrazia ďalšie možnosti. Musíme kliknúť na položku „Nastavenia“, ktorú máme v červenom kruhu.

01

Štvrtý krok:
Dostávame sa k hlavnému kroku. Musíme stlačiť položku „Aktualizácie aplikácií“ v červenom obdĺžniku. Týmto krokom sa dostaneme k možnosti celkového vypnutia automatických aktualizácii.

Piaty krok:
Ak zvolíme možnosť neaktualizovať aplikácie automaticky, tým sa nebudú nevedomky sťahovať dáta cez internet do zariadenia, ktoré sú potrebné pre aktualizáciu aplikácií. Ak sa nechceme vzdať automatických aktualizácii, môžeme zvoliť možnosť aktualizácie cez Wi – Fi.

Šiesty krok:
Okrem spomenutých možností si môžeme konkrétne nastaviť, ktoré z aplikácií chceme aktualizovať. Na obrazovke konkrétnej aplikácie klikneme na tri zvislé bodky. Následne buď kliknutím povolíme alebo nepovolíte možnosť automatickej aktualizácie aplikácie.

02

Môžem filtrovať obsah, ktorý je nevhodný pre deti a mládež?

Obchod umožňuje filtrovať svoj obsah. V pár krokoch si vysvetlíme, ako tak učiniť.

Prvý krok:
Zopakujeme prvý, druhý a tretí krok z predošlého postupu.
Položku „Nastavenia“ zrolujeme smerom dole a zobrazí sa nám položka zvaná „Rodičovská kontrola“. Po kliknutí sa nám zobrazí nastavenie filtrácie obsahu.

Druhý krok:
Položku zapneme stlačením miesta, ktoré je zobrazené na obrázku.

Tretí krok:
Po zapnutí kontroly je nutné zadať PIN, ktorý bude chrániť to, aby napríklad vaše dieťa nastavenie filtrácie nezrušilo.

03

Štvrtý krok:
Môžeme filtrovať hudbu a aplikácie. Ak kliknetme na aplikácie, tak sa zobrazia podrobnejšie nastavenia

Piaty krok:
Je vám umožnené zvoliť si do akého vekového hodnotenia sa budú zobrazovať aplikácie v obchode.

04

Môžem prekaziť uskutočnenie neúmyselnej platby v rámci obchodu alebo aplikácie?

Samozrejme môžete.

Prvý krok:
Opätovne zopakujeme prvý, druhý a tretí krok z prvého postupu. Po zrolovaní obsahu klikneme na položku „Požadovať overenie totožnosti“.

Druhý krok:
Následne si zvolíme jednu z možností. Najdôslednejšou možnosťou je zvolenie možnosti „Pre všetky nákupy“. Po povolení obmedzenia bude potrebné overiť totožnosť pred každým nákupom v aplikáciách, ktoré sú určené pre deti do 12 rokov.

05

Môžem sa cez obchod dozvedieť aktuálne informácie o rodičovskej kontrole?

Aktuálne informácie môžeme nájsť v sprievodcovi pre rodičov. Dostanete sa k nemu cez hlavné menu.

Prvý krok:
Zopakujeme prvé dva kroky z prvého postupu. Teda po otvorení hlavného menu ho zrolujeme smerom dole a dostanete sa k ďalším položkám. Zvolíme položku „Sprievodca pre rodičov“.
V tejto položke sa dočítate všetky aktuálne informácie o možnostiach, ktoré sú poskytované pre rodičov v rámci obchodu Google play.

06

Verím, že vám nasledovný návod dopomôže k tomu, aby boli vaše ratolesti chránené pred nevhodným obsahom. Poprípade zabránite možným finančným problémom. Každopádne pamätajte, že moderné technológie ponúkajú mnohé možnosti a nie vždy dokážeme z pozície rodiča kontrolovať všetko.

Vhodným spôsobom prevencie je vzájomná dôverná komunikácia medzi rodičmi a deťmi.