Svoju pozornosť môžu deti trénovať spolu s rodičmi

Hlavne, aby bola zábava. Pre školákov so zníženou schopnosťou sústrediť sa je veľkou výhodou, ak s nimi rodičia trénujú pozornosť. Ide to pomocou rôznych hier a aktivít, pri ktorých nie je dieťa vystavené stresu, ale zábave.

Vážnejšie problémy musí riešiť odborník, najlepšie v spolupráci s rodičmi. Ak má dieťa zníženú schopnosť koncentrovať sa, neurotické ťažkosti alebo pomalšie psychomotorické tempo, odborníci odporúčajú absolvovať špeciálny program na rozvoj pozornosti.

Ten trénuje sústredenie, zrakové a sluchové vnímanie, pamäť, vyjadrovacie schopnosti aj logické myslenie. Okrem toho posilňuje vzťah medzi rodičom a dieťaťom, pretože navonok ide iba o zábavu. V konečnom dôsledku sa zlepšia výkony v škole aj prístup k povinnostiam.

Tento program sa nazýva Kupoz a je vhodný aj pre deti s ADHD. Realizuje ho terapeut, ale otec alebo mama pracujú so školákom samostatne.

Denne stačí iba 20 minút
po dobu 15 týždňov

Odborník pravidelne dozerá na priebeh a pokroky, radí ako postupovať a hodnotí úspechy. Práve tie sú pre malých účastníkov kurzu najväčšou motiváciou.

U väčšiny detí, ktoré tento program absolvovali, sa zrýchlilo pracovné tempo. Postupne sa dokázali sústrediť a zlepšili sa ich výkony v škole. Efektívne účinkuje najmä pravidelnosť, vďaka ktorej si deti vytvárajú potrebné návyky. Teší ich tímová práca s rodičmi, vďaka čomu sa upevňuje ich vzťah.

Inzercia