Niečo o mne

V minulosti som si dlho hľadala svoje miesto v živote. Keď som popri zamestnaní vyštudovala právo na Univerzite Komenského v Bratislave, začala som si uvedomovať, že štúdium bolo dobrým krokom. Problematiky, o ktorých píšem sú inšpirované skúsenosťami zo života. Čerpám aj zo skúseností ľudí z môjho okolia. Rada si rozširujem rozhľad čítaním rôznych kníh, hlavne kníh spracovaných na psychologickej báze. Tie mi pomáhajú začať správne chápať niektoré problematiky. V súčasnosti už viem, že som sa vybrala správnou cestou a vediem plnohodnotný život. Za to čo som dosiahla vďačím podpore mojich rodičov a dcérky, ako aj množstvu milých ľudí z môjho okolia.