Ako naučiť deti tráviť voľný čas efektívne

Voľný čas je opakom času potrebného na prácu, denné povinnosti, prípravu do školy, času stráveného v škole a krúžkoch. Voľný čas je ten čas, kedy dieťa nie je organizované, môže si robiť, čo chce a čo ho baví.

Voľného času majú väčšinou deti veľa. Je teda dôležité naučiť deti správne tráviť ich voľný čas. Dôležité je to najmä preto, že pokiaľ si deti sami nebudú vedieť poradiť s nudou a nebudú si vedieť správnymi aktivitami voľný čas vyplniť, môžu tento voľný čas začať využívať nesprávne.

„Voľný čas tvorí najdôležitejšiu časť nášho života.“
– D. DIDEROT

 • Prvé, čo môžeme urobiť pri učení detí ako si voľný čas vyplňovať sami, je nechať deťom od malička priestor na sebarealizáciu alebo aj nudu. Mám na mysli to, že polročnému dieťatku nebudeme vyplňovať každú minútu jeho dňa. Necháme ho ležkať si v postieľke, na deke s hračkami pekne samého nejakú dobu. Možno dieťatko zvládne tak 20 minút, možno viac. V každom prípade je dobré ho učiť nebyť nonstop závislým na spoločnosti druhého postupne a už od narodenia.
 • Dieťa má rok, dva, tri a neustále si vyžaduje pozornosť. Poznáte to? Je to u detí bežné. Avšak, ak ho chceme pripraviť na to, aby bolo samostatné a aby si svoj voľný čas vedelo vyplniť aj samé, mali by sme mu vysvetliť, že napríklad dvakrát za deň po dobu 20 minút sa musí hrať samo. Vy si oddýchnete, dieťa sa učí rešpektovať vás ako osobu, rozvíja svoje schopnosti a zručnosti rýchlejšie a taktiež si posilňuje svoju kreativitu. Učí sa prispôsobiť a obetovať. Dieťa musí zapájať svoje mozgové bunky a nie tie vaše, preto sa to dieťaťu zo začiatku nemusí páčiť, ale prinesie to ovocie všetkým v rodine.
 • Niekedy je tiež dobré dieťaťu povedať „TERAZ NEMÁM ČAS, môžem sa ti venovať, keď ošúpem zemiaky“. Viete, my ľudia sme väčšinou nedočkaví, všetko by sme chceli najlepšie hneď. U detí tomu nie je inak. Príklad zo skúseností: Príde za mnou dcéra a chce s niečím pomôcť. Práve niečo robím a nedá sa mi odísť od činnosti. Poviem jej, že keď dokončím túto prácu, pomôžem jej. Ona ako správny „nedočkavý človek“ nechce čakať a radšej si to urobí sama. Viete čo je na tom najlepšie? Urobí to sama, bez mojej pomoci, poradí si ako vie a väčšinou to spraví oveľa lepšie ako ja :). Alebo vymyslí také riešenie, na ktoré by som ja určite neprišla. Keby sme deťom niekedy nepovedali aj nie, nemám čas, počkaj, o chvíľu, tak by dieťa prišlo o pocit, že dokáže veci aj bez mamy. Nadobudne sebavedomie a viac sa snaží aj riskuje v živote. Spoznáva tiež vlastné možnosti.
 • Nie je dobré vyplniť dieťaťu každú chvíľu aktivitami, aj keď sú tie aktivity dobré a tiež nie je dobré dávať dieťaťu veľmi veľký priestor na nič nerobenie – a to v každom veku. Určite je však dôležité aj vyplňovať čas detí správnymi aktivitami (rozvojovými, edukačnými a kreatívnymi, alebo len hraním s autami, či bábikou) už do narodenia. Tieto činnosti bude brať ako súčasť života, ktoré patria k bežnému dňu a postupom času (vo veku 2,3,5,7 … rokov) budú zdrojom využívania jeho voľného času. Dieťa, ktoré je už väčšie a má viac povinností (domáce práce, krúžky, šport, škola), by tiež malo mať priestor na to, aby si svoj voľný čas využilo po svojom. Skutočne je to dôležité, lebo dieťa spoznáva samo seba, zisťuje, čo ho baví a čo ho robí šťastným.
 • Vzťahy v rodine sa odvíjajú od množstva kvalitne prežitého voľného času spoločne. Výskum z roku 2002 od Majerčíkovej Jany ukázal, že v minulosti až 39% voľného času, ktoré deti mali, strávili s rodičmi. Pred pár rokmi rodičia s deťmi strávili 4,8% zo svojho voľného času a má to klesajúcu tendenciu. Voľný čas rodiny väčšinou vzniká po splnení všetkých povinností každého člena rodiny, čo je dnes veľmi náročné, ale nemal by to byť dôvod, aby sme si ho nenašli vôbec. Obsah voľného času závisí od záujmov konkrétnych osôb, ale aj od ich veku. Inak trávime čas s 3-ročným dieťaťom a inak s 15-ročným. Nemali by sme však postupom veku detí zabúdať aj na spoločný čas s nimi. Hlavne v puberte nás najviac potrebujú.

Aktivity spolu s rodičmi

 • čítanie kníh
 • kultúra (kino, divadlo, výstavy, návšteva hradov a zámkov, galérií, múzeí, …)
 • spoločenské hry (karty, pexeso, stavanie kociek, lega, rôzne strategické hry, hry na rozvoj pamäte, edukatívne hry a mnoho ďalšieho)
 • tvorivé dielne (maľovanie, plastelína, výroba rôznych vecí, strihanie, …)
 • šport (bicyklovanie, korčule, futbal, bedminton, výlety, prechádzka, zmrzlina, turistika, …)
 • sledovanie televízie a hranie sa spolu na počítači spája rodinu len fiktívne. Členovia rodiny žijú vedľa seba, nie spolu.

Rodičia sú príkladom pre využívanie voľného času detí. Mama vo voľnom čase rada číta knihy, kreslí obrazy, pomáha rôznym organizáciám alebo pečie. Otec rád hrá na gitaru, športuje, venuje sa sebarozvoju alebo hrá šach. Či už vedome alebo podvedome, dieťa sa učí vyplňovať si svoj voľný čas. Rodič je pre dieťa vzorom svojím správaním a prístupom k životu a tiež využívaním voľného času v ňom. Dôkazom sú generácie umelcov, vedcov, športovcov v jednej rodine. Pokiaľ svoj voľný čas trávia rodičia v krčme, pred TV, PC, dnes už na mobile, nečakajme od detí, keď vyrastú, že budú svoj voľný čas tráviť inak. Výskum ukazuje, že dnešné deti najviac času trávia na PC, tablete, či mobile. Druhou častou aktivitou detí je partia a kamaráti. To, či sa dieťa dostane do zlej partie, väčšinou závisí od rodinnej atmosféry a od voľného času detí stráveného s rodinou.

„Ak strácaš svoj voľný čas, pozor! Možno strácaš svoju dušu.“
– L.P. SMITH

Príčiny, ktoré bránia deťom a mládeži aktívne tráviť svoj voľný čas môžu byť napríklad to, že deťom chýba záujem, chuť a motivácia, taktiež nedostatočné podmienky pre aktívne tvorenie voľného času alebo nedostatok informácií o možnostiach trávenia voľného času. Niekedy je príčinou aj nedostatok financií alebo to, že dospelí vedú nedostatočne deti a mládež k aktívnemu tráveniu voľného času.

Nechajme teda deťom slobodu vo voľnom čase a zároveň ich od malička učme využívať voľný čas efektívne. Motivujme deti, umožnime im priestor, podmienky na trávenie voľného času a poskytnime im aj dostatok možností. Čas s rodinou nezanedbávajme, lebo ho nič nenahradí. A majme na mysli, že deti sa učia príkladom.

Inzercia