Kukurica

Ak chodíte na víkendy na chatu aj s priateľmi a je vás teda viac, skúste si zahrať hru Kukurica. Nie, nebude to o súťaži v jedení kukurice na čas. K tejto hre vám postačí len minca a dlhý stôl.

Rozdeľte sa na dve družstvá, pokiaľ možno počtom rovnako veľké – nezáleží pritom na veku alebo pohlaví. Hra sa dobre hrá s počtom hráčov aspoň 10, teda po 5 v každom družstve. Každé družstvo si sadne na jednu stranu stola oproti sebe. Jedna skupina dostane k dispozícii mincu. Hráči tohto družstva si dajú ruky za chrbát a mincu si medzi sebou podávajú rukami. Samozrejme môžu naznačovať aj fingované pohyby rukami, aby zmiatli protihráčov.

Po maximálne minúte (čas stopuje niekto z druhého družstva), hráči s mincou dajú ruky pred seba na stôl, zovreté do pästí. A začnú s takto zovretými päsťami búchať po stole 4x, pričom pri každom buchnutí povedia nahlas jednu slabiku slova kukurica, teda ku-ku-ri-ca. Na štvrté buchnutie (teda na slabiku ca) musia všetci hráči položiť ruky na stôl (dlaňami smerom k stolu). Teda aj hráč, ktorý má u seba mincu – úlohou tohto hráča je čo najšikovnejšie položiť ruky dlaňami k stolu tak, aby nebolo počuť buchnutie – cinknutie – mince a ani ju nebolo vidieť.

Protihráči sa snažia uhádnuť, pod ktorou rukou by sa mohla minca nachádzať. Majú na to 3 pokusy. Následne sa družstvá vystriedajú.

Celú hru môžete hrať na 10 kôl (5x každé družstvo), pričom vyhráva to družstvo, ktoré objaví mincu pod rukami spoluhráčov na menší počeť tipov.

Inzercia