Inzercia

Prečo neumývať autá v prírode

Hovoriť deťom teóriu je obtiažne. Je potrebné, aby jej nebolo veľa a aby nebola náročná na pochopenie. Avšak niektoré veci sa dajú urobiť s ľahkosťou, len treba vedieť ako na to. Prepojiť environmentálne vedomosti našich detí s lákavou aktivitou nemusí byť zložité.

Dnes si predstavíme v krátkosti problematiku znečistenia vodných plôch. Deťom ju môžeme podať jednoduchým pokusom. Nato, aby sme vedeli odpovedať deťom, je potrebné, aby sme aj my rodičia mali potrebné vedomosti.

Povrchové vlastnosti vody umožňujú niektorým živočíchom pohybovať sa po jej hladine. Vodomerky a korčuliarky majú na končatinách drobné chĺpky, medzi ktorými sa im zachytáva vzduch. Okrem toho tvorí povrchová vrstva vody plastickú blanku.

Jej porušením sa naruší rovnováha v prírode.

Väzby medzi molekulami vody sa porušia a jej následkami môže prísť až k ekologickej katastrofe.

Deťom by sme samozrejme nemali podávať environmentálne problémy takto zložito a v podobe katastrof. Mali by sme ich upozorniť na to, ako tomu predchádzať. Látky, ktoré povrchové napätie narúšajú, sa nazývajú tenzidy. Obsahujú ich napríklad aj prípravky na riad.

Tu by mal byť priestor, aby sme deťom zdôraznili, prečo by sme nemali umývať autá pri vodných plochách, vypúšťať znečistenú vodu do riek a pod.

Na náš pokus budeme potrebovať

  • umelohmotný tanier
  • oregano (bazalku) alebo iné korenie
  • vodu
  • špajdľu
  • prípravok na riad

Postup

Do umelohmotného taniera nalejeme vodu tak, aby vytvorila súvislú vrstvu hrubú aspoň 0,5 cm. Týmto spôsobom si nasimulujeme „jazierko“ v prírode. Na vodu nasypeme oregano v takom množstve, aby pokrylo väčšinu povrchu. V tejto fáze môžeme deťom klásť otázky (Čo predstavuje oregano v prírode? Čo sme si vytvorili naplneným tanierom vody? Čo sa stane, ak do vody kvapneme prípravok na riad?).

Po aktivizačných otázkach prejdeme k druhej fáze pokusu. Špajdľu namočíme do prípravku na riad a kvapneme s ňou do taniera. Upozornite deti, aby pozorne sledovali okamih, kedy prípravok príde do kontaktu s vodou (!). Tento pokus je jednorazový, preto si pripravíme viacero „jazierok“, aby si mohli deti pokus zopakovať.

Po pokuse môžeme s deťmi viesť rozhovor a klásť im otázky. Opýtať sa ich, čo videli. Tiež aby popísali, čo sa stalo s vodou. Ich odpovede postupne usmerňujte a vysvetľujte im, kde môžu tento jav vidieť v prírode. Poukázať na to, prečo je potrebné chrániť jazerá a rieky a prečo nie je vhodné vyhadzovať do vody odpadky. Pri najbližšom výlete k vodnému zdroju si s deťmi všimnite život na povrchu vôd. Ukázať deťom korčuliarky či vodomerky bude zážitok nielen pre vás, ale aj pre deti.