V kocke! Abeceda

Nedávno sa mi dostala pod ruku super hra pre malé deti s názvom V kocke! Abeceda. Názov možno trochu divný, ale úplne výstižný. Hra patrí do edície BrainBox – Učíme sa hrou.

 

Základné fakty a herný systém

O čo teda ide? Edícia BrainBox ponúka rôzne hry na rozvíjanie rôznych zmyslov alebo pamäti. Samotná hra je umiestnená v kocke s rozmerom 12 x 12 x 12 cm. V jednej kocke je jedna hra zameraná na jednu tému.
Okrem toho je každá hra určená pre inú vekovú kategóriu, pričom vekové rozpätie hráčov je od 4 do 10 rokov. Hra Abeceda je vhodná pre deti od 4 rokov a dvoch hráčov. Myslím si však, že väčšie deti ju môžu hrať aj samé.

V boxe – škatuľke – sa nachádzajú hracie karty (obojstranne potlačené na pevnom kartónovom papieri), hracia kocka a presýpacie hodiny na meranie času.

Podstatou hry Abeceda (konieckoncov aj všetkých ostatných hier z tejto edície) je zapamätať si čo najviac vecí, obrázkov, nápisov, čísel… z kartičky a to v časovom limite 10 sekúnd.

V edícii BrainBox môžete nájsť ešte tieto ďalšie hry: Moje prvé obrázky, Svet, Vynálezy, História, Dinosauri.

Samotná hra neobsahuje žiaden návod na hru, nakoľko ten je veľmi jednoduchý – za 10 sekúnd si zapamätať čo najviac vecí na obrázku. Po skončení limitu si hodíš kockou a spolupráč ti prečíta otázku od 1 po 6 (podľa čísla hodeného na kocke). Ak zodpovieš správne, kartičku si nechávaš. Vyhráva ten, kto bude mať na konci najviac kartičiek.

 

Zhrnutie

Je to super hra na rozvoj pozorovacích schopností detí. Zároveň sa prostredníctvom nej začínajú učiť aj písmená abecedy. Myslím, že tejto edície je to jedna z najľahších hier. Určite odporúčam každému rodičovi, nakoľko je to rýchla a jednoduchá zábavka pre deti.

Dávam: