Aj “nezvládnuteľné” dieťa sa dá zvládnuť – časť prvá

Určite to poznáte – výbuchy zlosti, agresivita, vzdorovitosť. Aj keď sa snažíme byť akokoľvek dobrými rodičmi, naše deti majú na to niekedy iný pohľad. Niekedy nie je nutné hľadať hneď pomoc či radu odborníka, inokedy je to však priam nutnosť.

Ak máte doma dieťa, ktoré je už naozaj nezvládnuteľné a vy si už neviete dať radi, skúste absolvovať terapiu hrou.

Hra je pre dieťa samozrejmou súčasťou dňa, v ktorej má možnosť zažívať úspech, radosť a nadšenie z vykonanej aktivity. Je to jedna z  najatraktívnejších činností dieťaťa, ktorá nastupuje vo veku troch rokov a sprevádza ho celé predškolské obdobie. Ako individuálna napodobovacia činnosť uspokojuje túžbu po pohybe, aktivite. Zároveň je to i prirodzený spôsob komunikácie, ktorým dieťa sprostredkuje o sebe mnoho informácií. V hre zdieľa svoje vnútorné pocity, priania a myšlienky verbálnym i neverbálnym spôsobom. Ako prostriedok neverbálnej komunikácie má dôležitý význam najmä vtedy, ak dieťa nevie alebo nemôže svoje potreby a priania verbálne pomenovať.

Prostredníctvom hry dieťa spoznáva svoje okolie, začleňuje sa do spoločnosti. Ako nástroj formovania a rozvíjania medziľudských vzťahov pomáha dieťaťu komunikovať s prostredím, vnímať potreby iných a adekvátne reagovať v rôznych situáciách. Hra teda plní dôležitú výchovnú a socializačnú funkciu.

Ak máte teda doma dieťa, ktoré je neposedné, má ťažkosti vo výchove (výbuchy zlosti, vzdorovitosť, agresivita), prípadne nerešpektuje autoritu dospelého či už doma alebo v škole, skúste vyhľadať pomoc odborníka a absolvovať s dieťaťom terapiu hrou.

Terapeutická funkcia hry spočíva v akceptovaní dieťaťa ako jedinečnej bytosti, ktorá túži prejaviť svoju jedinečnosť v atmosfére dôvery a porozumenia. Rodič má možnosť v terapii hrou pracovať s dieťaťom na budovaní a prehlbovaní vzájomného vzťahu. Dieťa sa tak učí reagovať a riešiť konflikty adekvátnym spôsobom, nadobúda pocit vlastnej hodnoty, mení svoj pohľad na seba i svoje okolie.

Prostredníctvom terapie dochádza k uvoľneniu dieťaťa, vyjadreniu emócií a vnútorných konfliktov, nácviku sebakontroly, či zvyšovaniu sebadôvery.

Pokračovanie článku prinesieme o pár dní.

Inzercia