Internet, televízia, sociálne siete – moderné závislosti našich detí

V súčasnosti musíme čoraz viac riešiť rôzne “novodobé” závislostí detí. Medzi tie najčastejšie patria práve závislosti od internetu, počítača, televízie, či mobilu.

V praxi to znamená, ako dlho strávia deti za týmito zariadeniami. Kedy však už možno začať hovoriť o závislosti?

Okamih, kedy sa už hovorí o závislosti, sa nedá vždy dá presne určiť. Dôležité však je všímať si zmeny v správaní dieťaťa. Ak je dieťa dlhší čas bez počítača alebo televízora, nastupuje na scénu nepokojnosť a nekľudnosť. Dieťa začína vyhľadávať rôzne možnosti ako si tieto zariadenia zapnúť. Naopak, ak už pri nich trávi nejaký čas, veľmi ťažko ich vie samo opustiť – odpútať sa od nich. Väčšinou je to aj v prípadoch, ak mu to rodič povie alebo prikáže. Odchod od televízie alebo internetu je tak sprevádzaný väčšinou negatívnou reakciou, ba dokonca až hádkou medzi rodičom a dieťaťom.

Problémy a závislosť sa môžu prejaviť až natoľko, že dieťa začne zanedbávať svoje bežné povinnosti (domáce či školské), prípadne prestane mať záujem o voľnočasové aktivity, či krúžky.

Osobitným problémom môže byť závislosť na sociálnej sieti, kedy sa dieťa dostane do stavu, že neustále musí sledovať čo sa na sieti deje, kto pridal aký nový článok, fotku, lajk, či komentár. Má tak pocit, že ak nebude stále “online”, tak mu niečo dôležité unikne.

Ako proti tomuto všetkému bojovať?

V každom prípade nie je úplne vhodné urobiť radikálny rez a zakázať sledovanie a používanie televízie, či počítača úplne.

Treba si uvedomiť, že tak ako pre nás dospelých sú počítače, mobily a televízia zdrojmi a prostriedkami komunikácie a získavania informácií, rovnako je to aj u detí.

Dôležité je teda deti viesť k tomu, aby čas strávený pri týchto zariadeniach využívali zmysluplne a efektívne. Zároveň je potrebné si stanoviť jasné pravidlá a dohody pri používaní počítača, či sledovaní televízie. Dohoda by mohla napr. znieť takto: každý deň môžeš stráviť pri počítači 2 hodiny, pričom je na teba, v ktorom čase. Prípadne ešte lepšia forma – môžeš ísť na počítač každé 3 hodiny na 20 minút.
V prípade televízie sa môžete napr. dohodnúť na tom, že si dieťa môže zapnúť televíziu len na pozretie konkrétnych filmov alebo seriálov.

Rovnako dôležité je, aby ste dieťaťu ponúkli aj nejakú alternatívu. Nedá sa len vymedziť čas, kedy bude môcť spomínané zariadenia používať – a medzitým si rob čo chceš. Ak neponúkneme nejakú konkrétnu inšpiráciu, či námet, dieťa opäť začne byť nepokojné a veľmi rýchlo začne pomýšľať na to, ako si čo najrýchlejšie zapnúť internet alebo sociálnu sieť.

Alternatívy môžu byť rôzne – športové podujatie, krúžok alebo členstvo v nejakej mládežníckej organizácii. Takto si vaše dieťa najrýchlejšie nájde skutočných priateľov a veľmi rýchlo pride na iné myšlienky a začne čas tráviť zmysluplne.

Alternatívu môžete ponúknuť aj v prípade, že je dieťa práve na internete alebo za počítačom. Ukážte im napr. program na strihanie videa alebo úpravu fotografií a prebuďte v nich napr. vášen k fotografovaniu. Tiež mu môžete odporučiť sledovanie dokumentárneho seriálu v televízii. Prípadne si od detí nechajte na internete vyhľadať nejaké konkrétne informácie – týmto ich zároveň budete viesť k praktickým zručnostiam pri efektívnom používaní počítača a internetu.

Problematika spomínaných závislostí je naozaj veľká a azda sa s ňou stretol už každý rodič. V záujme dobra vašich detí musíte byť pevný, striktne vyžadovať plnenie dohody. Dôležité je, aby každá takáto dohoda medzi vami a dieťaťom mala jasné pravidlá a tiež dohodnutý aj trest a samozrejme odmenu alebo pochvalu.

Vždy prejavte záujem o to, čo vaše dieťa robí, čím žije. Nehodnoťte ho vždy len negatívne, nakoľko sa veľmi rýchlo pred vami uzatvorí a vznikne bariéra. Ak si s deťmi vytvoríte pozitívny vzťah a záujem o ich veci, deti vám často samé povedia, čo ich zaujíma a čo ich trápi.

Nezabudnite na jednu dôležitú vec:

Ak sa ako rodič dieťaťu nevenujete, dieťa si prirodzene hľadá alternatívu ako stráviť čas

– často práve v podobe trávenia času na internete, či na sociálnych sieťach.