Keď strážia starí rodičia

Čas od času si každý rodič potrebuje vybaviť nejaké veci a teda sa mu hodí, keď zrovna deti postráži babka. Dôvodov na stráženie detí starými rodičmi môže byť viac. Dôležité však je, aby všetko malo svoje hranice a pravidlá.

Pred časom sme si v jednom článku písali, že rodičia sú tí, ktorí určujú pravidlá pri výchove svojich detí. Ak ide dieťa na prázdniny k starým rodičom na viac dní, určite by sa žiadnemu rodičovi nepáčilo, ak by na tento čas prestali platiť akékoľvek doterajšie pravidlá. Ak napríklad dieťa chodí doma spať v určitú hodinu, nie je dobré, aby u starých rodičov mohlo ísť spat podstatne neskôr (trochu neskôr však vôbec neuškodí). Deti si totiž veľmi rýchlo zvykajú na pre nich pozitívne zmeny.

Ak už dieťa zveríte do starostlivosti vašich rodičov, mali by ste ich „vybaviť“ všetkými potrebnými informáciami a jasnými pravidlami:

  • ak si neželáte, aby dieťa pozeralo napríklad televízor, treba to jasne deklarovať
  • rovnako, ak sa dieťa napríklad niečoho bojí, oboznámte ich s tým, aby boli na prípadnú situáciu pripravení
  • alebo ak má dieťa nejakú svoju novú obľúbenú hračku, bez ktorej nezaspí, určite by mali prarodičia o tom vedieť a neodopierať im ju

Zo strany vás, rodičov, si je zase potrebné uvedomiť, že stráženie a prázdninovanie detí u starých rodičov nemôže byť samozrejmosťou. Výchova je plne vo vašej réžii, so všetkými radosťami, aj starosťami. Prarodičia samozrejme môžu byť nápomocní, ale nemožno sa na to vždy spoliehať. Rovnako, keď vám zrovna odmietnu stráženie, nemali by ste sa na nich hnevať.

Treba si uvedomiť, že aj vaši rodičia majú svoj program, rovnako si potrebujú oddýchnuť (o to viac, ak napríklad ešte chodia do práce), alebo len mali zlý deň a chcú mať kľud. Alebo už majú dohodnutý iný program. Prípadne už nemajú toľko energie, aby stíhali vaším aktívnym ratolestiam.

Ak sa dohodnete so svojimi rodičmi na krátkodobom strážení detí, dohodnite si aj čas odkedy dokedy budú mať vaše deti k dispozícii. Určite by nebolo z vašej strany férové, že si pre deti príde s hodinovým oneskorením, oproti pôvodnej dohode.

No a ešte netreba zabúdať na jednu vec a to zo strany samotných detí – tie budú pokúšať starých rodičov, aby im dovolili činnosti, aktivity a veci, ktoré majú inak zakázané. Tu musia byť starí rodičia neoblomní a v jednom s vami – samozrejme vy ich musíte na to upozorniť.

Na druhej strane, deti by mali alebo mohli mať u starých rodičov dovolené určité veci, ktoré by doma napríklad nemohli. Prípadne, je dobré, keď starí rodičia budú mať so svojimi vnúčatami nejaké svoje rituály – niečo čo bude ich vzájomný vzťah okoreňovať a šperkovať k dokonalosti. Niečo, na čo by ste si vy s nimi len ťažko hľadali čas. Starý otec môže svojho vnuka napríklad zobrať na futbalový zápas, babka s vnučkou si môžu zriadiť kadernícky salón. Prípadne môže byť dohodnuté, že večierka bude u starých rodičov o hodinu neskôr.

Nikdy by sme nemali brať opatrovanie a starostlivosť zo strany starých rodičov ako samozrejmosť. Je to vecou ich slobodného rozhodnutia, či a ako často vám budú chcieť so starostlivosťou o vaše deti pomôcť.

Inzercia