Inzercia

Netvoríme odpad – kuchynský riad

Problém odpadového hospodárstva môže znieť pre deti a častokrát aj pre rodičov odstrašujúco. Pritom sa dajú využiť jednoduché aktivity ako aj príklady z nášho okolia, kde môžeme deťom ľahko vysvetliť, prečo je tvorba odpadov celosvetovým problémom.

Tentokrát si s deťmi urobíme dlhodobejšiu aktivitu, ktorá bude trvať jeden týždeň. Počas tohto týždňa sa budeme snažiť deťom vysvetliť prečo sa niektoré veci používajú viackrát a možno v nich „vypestujeme“ aj lepší vzťah k umývaniu riadov.

Na náš pokus budeme potrebovať

  • papier (staré noviny, časopisy, pokreslené a nepotrebné papiere)
  • nožnice
  • škatuľku pre každého člena rodiny, ktorý sa do pokusu zapojí
  • ceruzku/pero

Postup

Na začiatku si s deťmi povystrihujeme z papiera kuchynský riad. Dôležité sú taniere, príbor a poháre. Môžeme vyrobiť aj hrnce, tácky či varechy. Veľkosť jednotlivých častí by mala byť na výšku maximálne 10 cm. Množstvo vystrihnutých riadov by sa malo pohybovať v počte minimálne 50 kusov z každého druhu (podľa toho prispôsobte aj veľkosť riadov). Počas týždňa, kedy bude pokus prebiehať, si samozrejme vystrihnuté riady doplníme podľa potreby.

Na každú škatuľku napíšeme meno člena rodiny, ktorý sa do pokusu zapojí. Škatuľky umiestnime čo najbližšie ku kuchynskému drezu. Blízko nich si položíme vystrihnutý riad. Do škatuľky bude každý člen rodiny vkladať papierový riad podľa toho, ktorý použil počas týždňa (umiestnenie pri dreze zabezpečí, že budete mať pokus stále na očiach). Ak budete mať z raňajok tanier, nožík a pohár, tieto tri si nájdete v papierových modeloch a vhodíte do svojej škatuľky.

Po týždni si s deťmi sadnite a každý si svoju škatuľky vysype na kôpku. Roztriedite si obsah podľa druhu a na papier si spíšete ich počty do prehľadnej tabuľky podľa mena a druhu riadu. Pre tie odvážnejšie domácnosti je tu aj možnosť, že si zrátajú počet skutočných tanierov, príborov, hrncov, pohárov a ostatných vecí v kuchyni a spíšu si tento počet na papier. Potom môžete položiť deťom otázky.

  • Koľko príborov, tanierov, pohárov máme doma v kuchyni?
  • Prečo nemáme doma jednorazové taniere alebo poháre?
  • Má zmysel používať riady, ktoré stále umývame?

Deti navedieme k záveru, že neustálym umývaním riadov šetríme nielen naše financie (nemusíme stále kupovať nový riad), ale aj našu prírodu, pretože nevytvárame zbytočný odpad.

Skúsme s deťmi spočítať koľko riadov sa použije na celej našej ulici/v bytovke za jeden týždeň. Koľko to je v jednej obci či meste a koľko to musí byť na celom svete.

Po sčítaní papierových modelov, ich môžeme dať na jednu kopu a poukázať deťom na to, aká veľká kopa odpadu vzniká. Môžeme sa ich spýtať aj na to, čo sa s odpadom dá robiť. Upozorníme deti tiež na to, že vzniku zbytočného odpadu sa dá predchádzať opakovaným používaním vecí, ako je to napríklad v kuchyni s riadmi. Pri jednorazových tanieroch z papiera môžeme deti upozorniť, že šetríme naše lesy, ktoré nám vytvárajú kyslík.

Prepojiť túto tému s inými oblasťami určite nebude problém a veľa nápadov príde aj od vašich detí.

Po pokuse nezabudnite dať použitý papier do triedeného odpadu.