Inzercia

Nezhody v rodine a dieťa

Rodina a jej vplyv na výchovu je veľmi dôležitý. Sú rodiny, v ktorých sú obaja rodičia, ale v poslednej dobe je stále viac osamelých rodičov. Rovnako pribúda nezhôd v rodinách a smutné je, že rodičia si neuvedomujú, ako vplývajú na deti. Výchova detí od narodenia má veľký vplyv na ich správanie v neskoršom veku.

Neriešenie nezhôd v rodine má zlý dopad na správanie detí. Rovnako neblahý vplyv má aj zanedbaná výchova.

Ak chceme z dieťaťa vychovať zodpovedného človeka, treba mu ísť príkladom. Deti sa učia od narodenia a aj keď si to mnoho z nás nechce pripustiť, deti svojím správaním kopírujú nás, ako aj celé svoje okolie. Preto si treba dať pozor na to, čo pred nimi povieme, ako sa správame a podobne. Nemali by sme od nich čakať to, čo sami nedodržujeme. Rovnako je to aj s riešeniami problémov.

Nezhody v rodine majú veľký vplyv na dieťa. Je jedno, či sa jedná o nezhody medzi rodičmi žijúcimi v spoločnej domácnosti, nezhody medzi rodičmi žijúcimi v oddelených domácnostiach alebo medzi rodičmi a okolím.

Všetky nezhody v rodine, by mali byť riešené tak, aby o nich deti nevedeli. Nie vždy je to možné, ale každý rodič by sa mal snažiť, aby od takého deti boli ušetrené. Viem z vlastnej skúsenosti, že deti sú veľmi vnímavé a aj napriek tomu, že sa často snažíme trápenie zakryť, aj tak vycítia, že sa niečo deje.

Najviac deti ovplyvňujú nezhody rodičov žijúcich v spoločnej domácnosti. Je to prípad, kedy sa deti dostávajú do patovej situácie, nakoľko nevedia, na stranu ktorého z rodičov sa prikloniť. Potom sú neustále napäté a cítia sa ako medzi dvomi mlynskými kameňmi. V týchto prípadoch môžu u detí nastať rôzne traumy, čo je dobré, ak rodič skoro spozoruje.

Málo detí má to šťastie, že rodičia nájdu cestu, ako spoločne problémy riešiť a aj sa im to podarí. Ak sa im to nepodarí, je obdivuhodné, ak aj tak dokážu nájsť spoločnú reč a svoje problémy neprenášať medzi deti.

Podobne vyplývajú na deti aj nezhody rodičov, ktorý nežijú v spoločnej domácnosti. V v tomto prípade, keď nie sú s oboma rodičmi, ale len s jedným, čiastočne môžu na to zabudnúť a nie sú viazané tým, že by sa mali prikloniť na stranu konkrétneho rodiča. Zvyčajne sa v týchto prípadoch priklonia na stranu toho, s ktorým práve sú.

V oboch prípadoch ale pod vplyvom rodičov môže nastať situácia, že sa dieťa otočí niektorému z nich chrbtom. Stáva sa to najčastejšie u detí, ktoré sú ľahko ovplyvniteľné. Vtedy je nutné zvážiť svoje konanie, pretože keď si dieťa časom dá dokopy všetky súvislosti a viac pochopí danú problematiku, môže sa stať, že sa to zmení a prikloní sa na stranu rodiča, v neprospech ktorého bolo ovplyvňované.

Ovplyvňovanie detí nastáva aj pri nerešpektovaní sa rodičov navzájom. To má veľmi zlý vplyv, nakoľko potom deti často prestávajú všetko rešpektovať. Nerešpektujú žiadne stanovené pravidlá a tak ak ich prekročia, ani si neuvedomia, že robia niečo zlé. Toto ich konanie im v ich živote následne prináša dosť veľa sklamaní, čo má negatívny vplyv na ich psychiku.

Niekedy rodičia v týchto prípadoch výchovu nahrádzajú financiami a snažia sa náklonnosť dieťaťa kúpiť, čo tiež nie je dobre. Dieťa je potom vypočítavé a je na strane toho rodiča, ktorý mu dá viac.

Negatívny vplyv majú aj nezhody rodičov s okolím. Či už sa to týka rodiny alebo širšieho okolia. Takéto nezhody môžu v deťoch vyvolať pocit, že je normálne zle vychádzať s ostatnými. Zároveň strácajú rešpekt voči okoliu a voči akýmkoľvek pravidlám.

Zlé je, ak sa do výchovy okolie stará, nakoľko tým môže rodičom podkopať autoritu a deti si ich prestanú vážiť. Rovnaké smerovanie vo výchove je potrebné aj od oboch rodičov, nakoľko rozdielnym smerovaním výchovy alebo názorov si rodičia navzájom podkopávajú autoritu a deti ich prestanú rešpektovať.

Všetko toto konanie v deťoch často vyvoláva takú reakciu, že v dospelosti mávajú problémy vo vzťahoch. Ale to skôr v prípadoch, kedy nevidia príklad, že každý problém sa dá vyriešiť.

Treba si uvedomiť, že ak sami nevieme nájsť cestu, ako vyriešiť problém, nemôžeme čakať, že sa to naučí dieťa.

Ak preto nevieme sami riešiť vzniknuté problémy, mali by sme vyhľadať odbornú pomoc. Vedieť požiadať o pomoc nie je prejavom slabosti, ale sily, lebo len silný človek si dokáže priznať chybu a požiadať o pomoc. Každý problém je špecifický a tak má každý podľa okolností svoje individuálne riešenie. Môže sa zdať, že problémy sú rovnaké a tak by mohlo pomôcť aj rovnaké riešenie, ale je to mylná predstava. Je to individuálne, nakoľko každý človek je individuálna osobnosť.

V týchto prípadoch si naozaj treba uvedomiť, že dieťa je ľudská bytosť, ktorá všetko vníma, učí sa kopírovaním správania rodičov ako aj celého okolia. Keď sa narodí, učí sa hovoriť počúvaním a opakovaním. Správa sa rovnako, ako vidí, že sa správa jeho okolie. Po narodení potrebuje pomoc, potrebuje lásku, starostlivosť, pozornosť a podobne. Keď je dieťa milované, je šťastné. Tak je to po celý život a u každého človeka. Je dobré správať sa k okoliu tak, ako chceme, aby sa okolie správalo k nám. Často nám na druhých vadí správanie, ktoré nám podvedome vadí práve na nás. Nekazme preto svoje deti tým, že sme im zlým vzorom. Ukážme im, ako sa treba k sebe správať, a že problémy treba riešiť a nie zhoršovať alebo ignorovať.

Deti sú naša budúcnosť. Preto ak chceme, aby bola pekná, ukážme im, ako si ju môžu vytvoriť. Veď všetci sme strojcami svojho šťastia.