Inzercia

Pozitívne hodnotenie druhých očami dieťaťa

O tejto téme sa už určite popísalo veľa článkov, pretože je to téma nadčasová, aktuálna v každej dobe a dovolím si poznamenať, že v súčasnosti dosť rozoberaná téma medzi ľuďmi a najmä v médiách.

Ja sa pokúsim rozobrať túto tému očami detí formou aktivít a inšpirovať aj rodičov k podobným aktivitám. Mnohí rodičia možno nevedia, ako majú so svojimi deťmi komunikovať, ako sa im priblížiť, ako s nimi hovoriť, ako im prejaviť svoju podporu, oporu, lásku… toto je jedna z možností, ako sa o to môžu pokúsiť.

Pozitívne hodnotenie druhých vedie k pocitu vďačnosti, ktorý je dôležitým momentom vývinu pozitívnej osobnosti.

Upevňuje medziľudské vzťahy, dáva človeku radosť z prijatia svojím okolím a konanie človeka napĺňa zmysluplnosťou a pocitom sebarealizácie. Je veľmi podstatné myslieť pozitívne, byť pozitívny v akejkoľvek situácii, vedieť vyjadriť a prijať kritiku a dôveru.

Zamyslime sa spoločne nad niekoľkými otázkami. Môžeme s každým človekom hovoriť dôverne? Kto si najviac zasluhuje našu dôveru? (rodičia, starí rodičia, učitelia, vychovávatelia, priatelia). Aké vlastnosti má mať podľa vás dobrý priateľ? Úprimnosť, empatia, vzájomná úcta, vernosť, obetavosť, pracovitosť. Ovplyvňujú sa kamaráti navzájom? Vieš si vybrať priateľov? Aký je tvoj názor na tzv. zlé priateľstvo, čo to znamená?

Tu ponúkam aktivitu s názvom: Recept na dobrého kamaráta.
Deti napíšu recept na dobrého kamaráta, použijú pri tom kuchársku terminológiu. Prečo je to tvoj kamarát, ktoré vlastnosti uňho oceňuješ? Napr. 300 g úprimnosti, 400g pochopenia a pod. Potom tieto ingrediencie treba premiešať, dochutiť, na záver okoreniť, osladiť a podávame priateľa pripraveného podľa nášho originálneho receptu.

Deti môžu hovoriť citáty alebo pekné myšlienky o priateľstve. Napr. priateľ je ten, kto prichádza, keď iní odchádzajú. Následne môžeme nadviazať na túto aktivitu podobnou témou a tou je pripisovanie pozitívnych vlastností. Ukážeme deťom tento citát: „ V každom človeku je niečo dobré“. Toto všeobecne známe tvrdenie môžeme na úvod s deťmi prediskutovať, spýtať sa na ich názor. Pripisovanie pozitívnych vlastností v sebe ukrýva prejav pozornosti, láskavosti k druhým, načúvanie druhým. Pripisovaním pozitívnych vlastností podporujeme ich zdravé sebavedomie.

Potom sa deti pokúsia napísať aspoň jednu pozitívnu vlastnosť svojho kamaráta alebo spolužiaka. Bude nasledovať spätná väzba formou otázok. Porozmýšľaj, čo ti robilo najväčší problém. Podarilo sa napísať každému niečo dobré o svojom kamarátovi/ spolužiakovi?

Na záver môžeme deťom ponúknuť „Košík plný komplimentov“. I keď by možno deti v tej chvíli videli radšej v tom košíku nejaké sladkosti a maškrty, táto aktivita je medzi nimi veľmi obľúbená. Deti si napíšu na lístky, ktoré im dopredu pripravíme, niekoľko pochvál alebo komplimentov pre kamarátov alebo spolužiakov. Navrch napíšu, pre koho to je a do vnútra od koho. Položia ich do stredu kruhu, do nejakého košíka. Potom si každý zoberie svoje lístky a v tichosti si ich prečíta. Treba dať pozor na to, aby každé dieťa dostalo lístok, aby mu nebolo ľúto. Keď si všetky deti prečítali lístky, bude nasledovať reflexia: ktoré komplimenty ma potešili, čo sa mi páčilo, alebo nepáčilo, ak chcú, môžu si deti nahlas prečítať, ktoré komplimenty sa im páčili.

Tieto aktivity možno rôznym spôsobom upraviť, prispôsobiť, pozmeniť, fantázii sa medze nekladú. Sú veľkým pomocníkom nielen pre učiteľov, rodičov, ale aj pre samotné deti, ktoré ich vnímajú ako hru, ale zároveň sa prostredníctvom nich učia poznávať seba aj druhých, a pozitívne hodnotiť.