Niečo o mne

Vyštudovala som učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov na FF KF v Nitre, rozširujúce štúdium slovenského jazyka a literatúry. Medzi moje záujmy patrí hlavne písanie článkov na rôzne témy, fotografovanie, čítanie kníh a ich následné recenzovanie. Vo voľnom čase si rada zašportujem. Medzi obľúbené patrí najmä tenis, stolný tenis a bedminton.