ADHD syndróm – čo to je a ako sa prejavuje?

Pár dní dozadu sme si predstavili deti s poruchami správania. Sľúbili sme, že sa na problematiku detí s ADHD syndrómom pozrieme detailnejšie. Tak poďme na to.

Čo to vlastne ADHD syndróm je?

Ide o vývinovú poruchu prejavujúcu sa takou intenzitou a rozsahom pozornosti, ktorá nie je pre daný vek dieťaťa primeraná. Táto porucha je sprevádzaná najmä prílišnou hyperaktivitou, impulzívnosťou až výbušnosťou. Narušenia správania sú značné a evidentné, pričom problémy sa prejavujú najmä nerešpektovaním pravidiel. Dôsledkom takéhoto správania je často negatívny postoj okolia k “postihnutému” dieťaťu.

A čo prejavy agresivity?

Syndróm ADHD sa okrem hyperaktivity môže prejavovať aj vo forme agresivity.
Prejavom je neznášanlivosť dieťaťa s okolím, prílišná hádavosť, slabé sebaovládanie.
Tieto ťažkosti si v každom prípade vyžadujú pomoc zo strany odborníkov, či už psychiatra, psychológa alebo špeciálneho pedagóga. Zároveň platí, že čím neskôr sa dané problémy začnú liečiť, tým menšia bude šanca na ich zmiernenie.

Aké sú príčiny vzniku ADHD?

Na úvod treba povedať, že príčiny vzniku ADHD nie sú presne určené. Určitý podiel na vzniku poruchy môžu však mať dedičné faktory. Viaceré výskumy poukazujú na to, že príčinou môže byť aj prítomnosť škodlivých látok v okolí a to najmä v potravinách, ktoré konzumujeme. Významným faktorom vzniku poruchy môže byť prítomnosť nikotínu v okolí jedinca, resp. fajčenie matky v období tehotenstva.

Rôzne psychologické teórie hovoria zase o tom, že prílišná aktivita dieťaťa by nemala byť potláčaná. To znamená, že ak je dieťa neposedné a rodič na jeho správanie reaguje negatívne, podráždene, prípadne mu predkladá vlastné “správne” modely správania, tak dieťa ho v neskoršom období začne kopírovať = začne byť negatívne a podráždené. Ak je takéto dieťa často napomínané alebo negatívne hodnotené, kontakty rodiča a dieťaťa sa často končia hádkou.
Možno teda povedať, že aj negatívny, resp. nesprávny štýl výchovy môže viesť k rozvoju ADHD poruchy.

Aké sú charakteristické prejavy?

  • prílišná aktivita, až hyperaktivita – neposednosť, vykrikovanie, dieťa musí stále niečo robiť (okusovanie nechtov, húpanie nohami, kolísanie sa na stoličke, okusovanie pera, neposednosť v škole, šťuchanie do spolužiakov…
  • problémy so sústredením sa, impulzívnosť, výbušnosť
  • problémy v učení, počítaní, čítaní
  • náladovosť, vzdorovitosť, tvrdohlavosť
  • klamstvá, krádeže, agresivita, úteky, uzatvorenosť
  • nedôslednosť, nedokončenie započatých úloh
  • časté a rýchle striedanie aktivít, jedna aktivita baví dieťa veľmi krátko

Na to, aby bola diagnostikovaná porucha ADHD, musia sa dané poruchy správania prejavovať dlhodobejšie a v rôznom prostredí (napr. doma aj v škole). Ak tomu tak nie je, možno predpokladať, že nejde o spomínanú poruchu, ale napr. o nesprávnu výchovu v rodine.

Trochu nadsadene možno povedať, že vyššie spomínané je akousi daňou dnešnej doby, kedy rodičia nemajú na svoje deti čas.