Dieťa s poruchami správania

Ak máte doma dieťa, ktoré sa nevie “zmestiť do kože”, nemusí to byť vždy len lajdáckosťou. Môže ísť o vážnejšiu poruchu, ktorú treba konzultovať s odborníkom.

Deti sa navonok prejavujú ako inteligentné, resp. ich inteligencia nemusí byť nijako znížená oproti ich rovesníkom. Napriek tomu, po stránke správania, nepatria zrovna medzi anjelikov.

Príznakmi poruchy správania môže byť nadmerná pohyblivosť, hyperaktivita, neposednosť, nepokoj, neschopnosť sebaovládania, či sebakontroly.

Dieťa s uvedenými problémami reaguje navonok negatívne a nepríjemne, avšak nie je to tým, že by to robilo zámerne a vedome. Jednoducho si len neuvedomuje svoje konanie a nie je schopné v danej chvíli posúdiť mieru svojho konania – či je primerané alebo nevie zhodnotiť to, čo sa od neho v danej chvíli očakáva.

Častým dôsledkom takéhoto správania detí je to, že sú svojím okolím vnímané negatívne a často sa dostávajú do pozície outsidera, resp. nežiadúcej osoby a sú odmietané. Dospelí takéto deti nenazvú inak ako “nevychovanec, či drzáň”.

Práve časté odmietanie zo strany rovesníkov, ale aj dospelých, správanie dieťaťa ešte viac zhoršuje. Okolie často nevidí toto “volanie o pomoc” a tak sa priepasť medzi problémovým dieťaťom a napr. spolužiakmi ešte viac prehlbuje až dospeje do štádia, kedy sú deti negatívne označované – častokrát až nadávkami.

Veľmi dôležité je tieto poruchy zachytiť včas, najčastejšie sa prejavujú okolo 5-6 roku života. Častejšie sa prejavujú u chlapcov, pričom spomínanými poruchami trpí 3 – 5 % populácie.

Podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb sa poruchy správania zaraďujú k hyperkinetickým poruchám a tie sa delia na:

1. ADHD syndróm – prejavuje najčastejšie hyperaktivitou a poruchami pozornosti
2. ADD syndróm – prejavuje sa poruchami pozornosti
3. ODD syndróm (Oppositional Defiant Disorders) – porucha, pri ktorej sú prejavy typické pre hyperkinetickú poruchu, ale aj prejavy správania, spojené s opozičným vzdorom

Viac si o jednotlivých poruchách povieme v ďaľších článkoch.