Inzercia

Ne/správne trávenie voľného času detí

Žijeme v modernej dobe, ktorá sa neustále zdokonaľuje a niektorí z vás by mi možno dali za pravdu ak napíšem, že aj k záhube. Neustála modernizácia a pretechnizovaný svet priniesli mnoho výhod a čo-to uľahčili, ale na druhej strane priniesli so sebou mnoho negatívneho.

Zabijak voľného času detí

Mobilné telefóny, alebo keď chcete smartfóny, notebooky, tablety, ipady, ipody, počítačové hry a mnoho iných technických vychytávok urobili z nás dospelých, ale predovšetkým z našich detí otrokov. Otrokov, ktorí sú, obrazne povedané, prikutí ku spomínaným technickým prostriedkom. Z výskumu, ktorý sa konal v Nemecku, vyplynulo, že žiak deviatej triedy strávi s médiom priemerne 7,5 hodiny denne (Spitzer, 2014). Zvážte sami, ako na Vás pôsobí toto číslo.

Sociálne siete sú fenoménom 21. storočia. Sú nesmierne lákavé pre každú vekovú skupinu. Majú za následok stratu reálnych vzťahov, ktoré sú nahradené povrchnými, umelo vytvorenými vzťahmi na internete. Detskí používatelia internetu stratili zábrany. Mnohí z nich ani len netušia o etikete pre užívateľov internetu. Dokonca o nej nevedia mnohí rodičia a tak nemôžu poučiť svoje deti. Etiketa pre užívateľov internetu je súbor pravidiel slušného správania na internete. Za porušovanie tejto etikety sa považuje možno naoko celkom nevinné zavádzanie ľudí, klamanie, vymýšľanie si nových identít a podobne. Mnoho potrebných informácii o tejto problematike vám môže poskytnúť publikácia od autorov Eckertová a Dočekal – Bezpečnost dětí na internetu (2013).

Je to možno paradox, ale sociálne siete narušujú sociálne správanie detí a vedú k depresiám, úzkostiam a strate skutočných priateľov. Mnohé deti sa dokonca cítia osamotené a bez priateľov, aj keď ich majú na svojom profile 200. O negatívnych vplyvoch techniky by sa dalo písať každý deň, 365 dní v roku. Mnohí rodičia vidia a vedia, aké možné nebezpečenstvá striehnu na jeho syna či dcéru. Nevedia však, ako svoje deti odtrhnúť od technológií. Ponúkam niekoľko zaujímavých tipov a trikov, ktoré by rodičom mohli pomôcť, ak nechcú, aby sa z ich detí stali asociálni otroci technologických vychytávok.

Ako vhodne tráviť voľný čas

Je neprijateľné, že sa elektronické technológie stali prostriedkom vypĺňania voľného času, ktorý by mal byť pre deti a mládež odmenou. Dlhé hodiny presedené za počítačmi, videohrami, telefónmi, tabletmi a televíziou nie sú odmenou, ale trestom. Dieťa sa stretáva s voľným časom najskôr v rodine, do ktorej sa narodilo. Potom je to škola, v ktorej strávi polovicu času. Zoznamuje sa s tým, ako trávi voľný čas on a jeho rodina, spolužiaci, kamaráti. Práve rodina je odrazovým mostíkom, kde sa prvotne zoznamuje s tým, ako vyplniť a stráviť voľný čas a podieľa sa na formovaní osobnosti dieťaťa. Správne strávený voľný čas by mal rozvíjať osobnosť. Dieťa sa po čase strávenom v škole potrebuje odreagovať a oddýchnuť si. Po sedavom dni v škole by prospela aktivita, pri ktorej by sa hýbali, odreagovali sa, získali endorfíny, ktoré by ich naštartovali ku školským povinnostiam. V prípade, že dieťa nerado športuje, je vhodné zvoliť inú aktivitu, pri ktorej si oddýchne a odreaguje sa. Mnohé školy ponúkajú širokú škálu krúžkov podľa záujmu žiaka. Vhodné sú napríklad aj umelecké školy alebo centrá voľného času, ktoré ponúkajú široké spektrum krúžkov, predstavujúce pre deti vhodný spôsob trávenia voľného času.

Je dôležité, aby si rodičia našli na svoje deti čas a trávili ho spoločne. Pýtali sa ich, čo ich baví a podľa toho im vybrali správny záujmový krúžok. Dôležitý je aktívny záujem rodiny o to, kde a akým spôsobom môžu deti stráviť voľný čas. Rodina by mala slúžiť ako inšpirátor, podporovateľ, ale aj ako realizátor pri tvorbe voľnočasových aktivít.

Povýšte sledovanie televízie na spoločný vzdelávací koníček

Ak si dieťa chce pozrieť film či seriál v televízii, prejavte záujem a pozrite si program s ním. Po skončení filmu veďte dialóg o tom, prečo sa mu páči tento žáner, čo mu dal, aké poučenie si zobral z toho, čo videl, aké hodnoty boli zobrazené a uplatnené v programe a podobne. Nebojte sa otvorene komunikovať, pýtať sa detí, čo sledujú v televízii, čo hľadajú na internete, prečo si zvolili práve danú počítačovú hru a vysvetľujte potrebné informácie, predovšetkým rozdiely medzi fikciou a realitou, veďte ich ku kritickému a inteligentnému „díváctvu“.

Neumiestňujte deťom do izieb televízor. To je ten najhorší krok, ktorý môžete pre svoje dieťa spraviť. Dieťa by si malo vedieť vybrať pre neho vhodný program a pozrieť si ho v obývacej či spoločenskej miestnosti s rodičmi bez pocitov viny či hanby. Poskytnite dôveru a ukážte, že nie je žiadnou hanbou, keď sa na televízor pozerá celá rodina. Spoločné rodinné chvíle strávené pred obrazovkou či počítačom by však mali byť limitované a obmedzované.

Dieťa by nemalo sledovať televíziu bezvýsledne, len preto, že nemá nič iné na práci. Ak chcete ponúknuť svojim deťom skutočný zážitok z kultúry, pozvite ich do kina či divadla. Samozrejme vyberte inscenáciu či film SPOLOČNE. Už pri týchto maličkostiach učíte deti samostatnosti a prejavíte im tým, že aj na ich názore záleží. Môže to v nich zanechať pozitívne pocity a urobiť na nich dojem.

Uvedené rady pre rodičov sú dôkazom toho, že v oblasti mediálneho vzdelávania detí sú dôležití okrem školy aj rodičia, ktorí môžu prispieť k cieľavedomému osvojovaniu si potrebných mediálnych zručností. Môžu dieťa správne usmerniť v používaní technológií. V akej miere a na aké účely ich má využívať. Rodičia by si mali stanoviť s deťmi pravidlá, na aké účely sa bude využívať technika v domácnosti, koľko času môžu pri nej stráviť a podobne. Je dôležité dieťa naučiť, že technika nie je odmenou ani voľnočasovou aktivitou.