Niečo o mne

Vyštudovala som prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii anglický-talianský jazyk. Dlhodobo som bola členkou Slovenského skautingu, kde sa venovala deťom a mládeži a práve tu som získala množstvo skúseností a nápadov na aktivity s deťmi. Svoje záujmy orientujem hlavne na ručné práce a výrobu rôznych pomôcok k aktivitám pre neformálne vzdelávanie detí.